Chalmers Tekniska Högskola

 

Thomas Concrete Group har ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Detta samarbete inleddes 1999 när Martin Thomas (grundare av Thomas Concrete Group) donerade 15 miljoner SEK till Chalmers ämnade för forskningsprojekt inriktade på att utvärdera och exploatera den fulla potentialen i fabriksbetong. Målet var att stärka konkurrenskraften för fabriksbetong och dess miljöprofil, såväl som att utveckla det platsgjutna betongbyggandet mot industriella processer. Donationen resulterade i tre doktorsavhandlingar:

 

 

Samarbetet har fortskridit i form av flertalet examensarbeten och Thomas Concrete Group är även delaktiga i olika utbildningsaktiviteter på Chalmers, så som ”Matter Space Structure Studio Workshop” som hölls i november 2009. Just nu pågår ännu ett doktorandprojekt som fokuserar på hållbarhetsaspekterna i fiberförstärkt betong.  

 

Thomas Concrete Group finns även representerat på Chalmers genom en adjungerad professur. För tillfället är Dr. Ingemar Löfgren adjungerad professor i ”Materialintegrerad Konstruktionsteknik”. Tidigare var Dr. Thomas Kutti (före detta chef för FoU) adjungerad professor.