Forskning och utveckling

Thomas Concrete Group är en av få stora globala betongleverantörer som driver en egen forsknings- och utvecklingsenhet. Vårt centrala laboratorium, C. lab ligger i Göteborg, Sverige, och utför tester av betong, aggregat och bindemedel i linje med strikta nationella och internationella riktlinjer. Vid behov erbjuder vi också icke-ackrediterade tester, skadeutredningar samt strukturundersökningar.

 

Ingemar Löfgren
FoU Chef
Thomas Concrete Group AB (C.lab)
+46 (0)104-50 51 05
ingemar.lofgren@thomasconcretegroup.com  
 
Oskar Esping
Projektledare
Thomas Concrete Group AB (C.lab)
+46 (0)104-50 51 09
oskar.esping@thomasconcretegroup.com
 
Anders Lindvall
Projektledare
Thomas Concrete Group AB (C.lab)
+46 (0) 104-50 51 10
anders.lindvall@thomasconcretegroup.com
 
Pernilla Kamperin
Laboratoriechef
Thomas Concrete Group AB (C.lab)
+46 (0)104-50 51 08
pernilla.kamperin@thomasconcretegroup.com