Forskningsprojekt

 

Vår forskning och utveckling är fokuserad på betong, både i dessa färska formbara stadie samt härdade stela tillstånd, tillsammans med dess ingående komponenter, det vill säga aggregat och bindemedel. Projekt genomförs i samarbete med både kunder och våra materialleverantörer. Vi arbetar även tätt ihop med Chalmers Tekniska Högskola samt Svenska Cement och Betonginstitutet (CBI) inom våra olika forskningsprojekt. Thomas Concrete Group deltar även i nationella och internationella standardsättande organisationer, genom olika CEN-grupper, svenska och europeiska arbeten för standardisering, såväl som i FIB kodmodeller.

 

Exampel på forskingsprojekt:

  • Fiberförstärkt betong för industriella konstruktioner – Materialtester och strukturanalyser ur ett brottmekaniskt perspektiv (Doktorsavhandling  – Ingemar Löfgren, AB Thomas Betong/TCG AB i samarbete med Chalmers Tekniska Universitet).
  • Egenskaper i ett tidigt stadie för självkompakterande betong – Påverkan av grus och kalksten som fyllnadsmaterial (Doktorsavhandling  – Oskar Esping, AB Thomas Betong/TCG AB i samarbete med Chalmers Tekniska Universitet).
  • Stålfibrers effekt på sprickbildning i förstärkt betong - (Doktorsavhandling  – Anette Jansson, TCG AB i samarbete med Chalmers Tekniska Universitet).
  • Plastisk komprimerande sprickbildning i självkompakterande betong (SBUF).
  • Jämförelse av beräkningsverktyg för estimering av uttorking av betong (SBUF).
  • Tålighet för betong innehållande flygaska.
  • Användning av mineraltillsatser (Cementa)
  • Värme och styrkeutveckling i betong innehållande slagg.
  • Koldioxidavtryck för fabriksbetong samt miljömässiga klassificeringssytem och dess roll (Rapport nr 2011:16, Avdelningen för Miljösystemanalys, Chalmers Teknisla Högskola, ISSN 1404-8167).