Betongens hållbara egenskaper

Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Betong har många egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande.

 

Absorberar CO

Betong absorberar CO2 under hela sin livstid. Det är helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper. Kolla runt omkring dig, alla exponerade betongkonstruktioner hjälper till att reducera mängden CO2 i vår atmosfär. Upp till 20 % av CO2 utsläppen från livscykeln av betong återfångas under betongens livstid.

100% återvinningsbart
Betong är anpassat för en cirkulär ekonomi, eftersom krossad betong kan återanvändas som ballast i ny betong eller tex användas i bärlagret vid vägbyggnationer. Krossad betong absorberar dessutom CO2 ännu snabbare.
Håller i längden, står emot slitage
Betong har använts som byggnadsmaterial i flera tusen år, tack vare dess beständighet och oändliga möjligheter till varierande syften. Rätt konstruerade betongbyggnader håller under mycket lång tid, med minimalt underhåll.
 Närproducerat
Betong tillverkas alltid nära byggarbetsplatsen, med lokala råvaror, vilket leder till korta transportsträckor.
 Energieffektivt
 Betong har en hög termisk tröghet, vilket innebär att temperaturen i ett betonghus är stabil även när yttertemperaturen varierar. Betongens höga täthet innebär även att värmeförluster är minimala. Vilket resulterar i en låg energiförbrukning, utan extra behov av uppvärmning eller kylning.
 Brinner inte

Betongbyggnader har god brandsäkerhet eftersom betong inte kan antändas. Dessutom släpper betongen inte ifrån sig giftiga gaser vid kontakt med eld. Betonghus är därmed säkra för brandmän i släckningsarbetet och hindrar totalförstörelse av fastigheter.

Möglar inte
Betong är ett oorganiskt och naturligt vattenresistent material, vilket innebär att det inte kan mögla eller ruttna. Betong förstörs därmed ej av vattenläckage eller klimatförändringar vilket kan leda till ökad risk för översvämning, stormar och stora regnmängder.
Skapar god boendemiljö
Betong har extremt bra isoleringsegenskaper, vilket skapar lugna och tysta inomhusmiljöer för dig att vistas i. Du kommer bli mindre störd från trafiken utanför och dina närmaste grannar.