Ekonomiskt ansvar

sustain
För att Thomas Concrete Group ska kunna ta socialt och miljömässigt ansvar måste vi vara ekonomiskt stabila. Om vår verksamhet inte är lönsam kan vi inte investera i den forskning och utveckling som i slutändan leder till framväxten av hållbara samhällen.

 

Thomas Concrete Group är ett oberoende, familjeägt företag. Det grundades av Martin Thomas och koncernen ägs fortfarande fullt ut av familjen Thomas, en familj som har en uppriktig önskan om att utveckla och rusta företaget för framtiden som en stark internationell och självständig koncern.

 180addfc 6c58 4f53 bf9a f48c397b00d2

 

Familjen Thomas har alltid haft som mål att bygga ett företag för kommande generationer och återinvestera merparten av vinsten. Thomas Concrete Group har ända sedan starten strävat efter en hållbar verksamhet, som är lönsam på lång sikt och utgör en bra arbetsplats för medarbetarna. Genom att värdera ansvar, regelefterlevnad, tydligt definierade mål och en bra dialog vill vi vara det självklara förstavalet när våra kunder väljer betongproducent.

 

Våra långsiktiga finansiella mål är ambitiösa. Övergripande årliga mål slås fast i prognosprocessen, så att vi kan förbättra resultaten i varje steg på vägen och uppnå vår vision om att uppfattas som bäst i branschen.