Uppförandekod 

 

Samtliga bolag i Thomas Concrete Group koncernen har en gemensam uppförandekod (Code of Conduct) som ger våra anställda, kunder och leverantörer riktlinjer för hur man ska agera i samarbete med oss.

 

Uppförandekoden är fastställd som ett uttryck för våra grundläggande värderingar avseende laglig och etisk affärsverksamhet. I denna beskriver vi de krav vi har fastställt för hur styrelsemedlemmar, ledning och anställda ska agera och uppträda. Dessutom utgår vi från att dessa krav följs av alla våra affärspartners.

 

På Team Thomas bryr vi oss om våra kollegor, företag och kunder. Anställda i ledande befattningar skall föregå med gott exempel.

 

Denna Uppförandekod skall betraktas som minimistandard inom koncernen. Vi uppmuntrar alla anställda och affärspartners att rapportera händelser som inte följer denna Uppförandekod, nationell lagstiftning eller överträder EU-rätten.

 

Om du upptäcker att en Thomas Concrete Group anställd, leverantör till Thomas Concrete Group eller någon annan som företräder Thomas Concrete Group bryter mot nationell lagstiftning, EU-rätt eller denna uppförandekod ber vi dig att skicka en rapport i Thomas Concrete Groups eller Thomas Betongs visselblåsarkanal.

 

Thomas Concrete Group och Thomas Betong kommer att vidta åtgärder vid rapport om händelse som bryter mot EU-rätt, nationell lagstiftning samt vår uppförandekod. Whistlelink är vår tredjepartslösning som möjliggör anonym rapportering. Alla rapporter utreds och hanteras konfidentiellt. Läs mer HÄR