Kultur & värderingar

culture

Vi är Team Thomas - ett engagerat team som stöttar varandra, ger varandra energi och har roligt tillsammans! 

 

Precis som i vilket team som helst är gott samarbete, gemenskap och motivation avgörande faktorer för framgång - och så även i Team Thomas. Med vårt långsiktiga förhållningssätt och ambitioner om ett hållbart samhälle, såväl ur ett miljöperspektiv som socialt - är det också av största vikt att vi skapar sunda och trygga arbetsförhållanden för varandra. 

 

Vi är alla ansvariga för vår gemensamma arbetsmiljö och kultur. Vi vill erbjuda dig en trygg, trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Vi sätter säkerheten först och uppmuntrar en kultur där alla medarbetare låter säkerhet bli en självklar del i arbetet. Dessutom vill vi skapa förutsättningar för dig att känna arbetsglädje och gemenskap i Team Thomas. 

 

Vi i Team Thomas visar varandra respekt, stöttar varandra och har roligt tillsammans. Detta innebär förstås också att vi har nolltolerans mot all typ av diskriminering och kränkande behandling i hela vår verksamhet. Vi vidtar aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och verka för att alla medarbetare inom bolaget har lika rättigheter och möjligheter i arbetet inom Thomas Concrete Group.