Senaste nyheter

Stororder till Västlänken etapp Korsvägen, med klimatförbättrad betong

2020-10-07

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong.

Ny Hållbarhetsredovisning från Thomas Concrete Group AB

2020-04-03

Ett år innan lagen infördes i Sverige om Hållbarhetsredovisning publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Karin Gäbel utsedd till Hållbarhetschef för Thomas Concrete Group

2019-12-19

 Karin Gäbel, i dag ansvarig för hållbarhetsteamet vid konsultföretaget AFRY (ÅF Pöyry) i Göteborg, har utsetts till Hållbarhetschef för Thomas Concrete Group.

2019-11-18

Thomas Concrete Group rekryterar ny CFO från Stampen Media

2019-08-20

Thomas Concrete Group förvärvar verksamhet i Tyskland

2019-06-19

Thomas Concrete Group bidrar till utvecklingen av Göteborg

2018-09-29

10 oktober - Frukostseminarium: Vägen mot en fossilfri byggbransch

2018-04-03

Thomas Concrete Group växer i norra Tyskland