Skrivet om oss

2021-06-30

Unika utmaningar med Unika Karlatornet i Göteborg - svenskbyggtidning.se

2021-06-24

Ny klimatsmart betong ska minska utsläpp: ”Största projektet i Sverige” - TV4

2021-06-23

Mindre cement ger klimatsmartare betong

2021-06-16

Så blir betonggolvet klart på fyra veckor: ”Det här har så många uppsidor”

2021-06-01

NCC lovordar klimatförbättrade betong

2021-05-28

Nu går svensk industri för högvarv: ”En fullständig explosion”

2021-05-26

Unikt projekt med klimatförbättrad betong från Thomas Concrete Group

2021-05-17

”Klimatbetongen” är här – används i stora svenska projekt

2021-05-04

Betongföretaget bygger lönsamhet trots stora utmaningar

2021-04-28

Unikt lab hjälper kunder över världen

2021-04-27

Thomas Concrete Groups centrum för forskning: C-lab® i Göteborg

2021-04-16

Betongen är den stora klimatfrågan för byggbranschen

2020-10-07

“En lång historik av täta samarbeten”

2019-10-04

Klimatförbättrad betong till Västlänken

2018-10-01

CO2 uptake in cementcontaining products

2019-01-15

Betong - ett självklart miljöval

2018-03-14

REDUCERAT KOLDIOXIDUTSLÄPP från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik

2016-10-03

Characterisation of bending cracks in R/FRC using image analysis

2015-09-15

Thomas Betong di Fokus Bygg

2015-08-30

Stark tillväxt för Thomas Concrete Group