Vår historia

Allt började år 1955 när den första produktionsenheten för fabriksbetong byggdes i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas, en ingenjör med stor entreprenörsanda. Företaget växte snabbt och 1965 öppnade de sin första fabrik utanför Sverige i Flensburg, Tyskland. Företaget hade då, på endast tio år, vuxit till att bestå av 200 anställda i 15 fabriker i två olika länder med huvudkontor i Göteborg.

 

Martin Thomas, 1955

 

År 1975 hade Thomas Concrete Group vuxit ytterligare och omfattade hela 300 anställda på 25 olika fabriker. 1985 expanderade företaget återigen utomlands, denna gång var det den amerikanska marknaden som skulle exploateras. Expansionen drog till sig stor uppmärksamhet och skulle komma att betyda mycket för företaget. Det dröjde inte länge förrän Thomas Concrete Group hade 10 fabriker i två av de snabbast växande staterna i den amerikanska södern - Georgia och Florida. Dessa tio fabriker producerade tillsammans mer än dubbel så mycket som deras svenska motsvarigheter. År 1988 innefattade den amerikanska delen av företaget 18 fabriker, 300 fordon och 500 anställda.  

 

Kontinuerlig expansion har varit något av de mest utmärkande för företagets utveckling sedan starten 1955 och i slutet på 1990-talet expanderade Thomas Concrete Group även in på den växande polska marknaden.  

 

Jan Thomas, Martin Thomas son, anslöt sig till företaget 1982 och var VD för koncernen från 1987 till 2012. Han efterträddes av den nuvarande VD’n, Hans Karlander. 

 

Under senare år har Thomas Concrete Group inlett en resa mot förbättrade finansiella resultat och byggandet av en stabil operationell plattform för framtiden. Företaget har skapat, och fortsätter skapa, en stark gruppstruktur där medarbetare arbetar närmare varandra i ett enda enat team - Team Thomas - oberoende av fabriksplacering eller nationella gränser. Samtidigt med detta har koncernen en långsiktig målsättning att fortsätta utveckla de lokala fabrikerna och bibehålla ett lokalt kundfokus.

 

En huvudsaklig framgångsfaktor för Thomas Concrete Group har alltid varit deras oberoende från internationella konstruktions- och cementföretag, vilket har möjliggjort för koncernen att etablera sig som en långsiktig partner till hela byggnadsindustrin och flertalet olika leverantörer. En annan framgångsfaktor har varit den höga interna tekniska kompetensen vilken exemplifieras av koncernens egna center för Forskning och Utveckling, C-lab i Göteborg och dess motsvarighet i respektive land.

 

I mars 2015 initierade koncernen ett omfattande varumärkesprojekt. En gemensam plattform lanserades och koncernens alla företag har sedan dess samma namn och varumärkesidentitet. Thomas Concrete Group AB finns idag i samma byggnad som 1957 på Södra vägen i Göteborg och genom att låta företagsnamnet skilja sig något åt beroende på land har den lokala anknytningen bibehållits: Thomas Betong AB (Sverige och Norge), Thomas Beton GmbH (Tyskland), Thomas Beton Spz.o.o (Polen) och Thomas Concrete Inc (USA).

 

Team Thomas har en tydlig vision om att uppfattas som de bästa i branschen. Bäst i termer av service, kvalitet, säkerhet, arbetssätt samt tankesätt.

 

Företaget ägs än idag till fullo av familjen Thomas, en familj som har en uppriktig önskan att få vårda och utveckla företaget för framtiden som en stark, internationell och oberoende familjeägd koncern.