Vi skulle vilja tacka alla som deltog i eventet "Tillsammans gör vi Göteborg bäst på hållbart byggande" den 11 oktober 2022 i Göteborg. Rummet var fullsatt och intressanta samtal samt diskusstioner kunde man delta i både på scenen samt under minglet. Efter eventet kom det upp flera möjligheter och projket som vi är riktigt glada för. Vi fortsätter driva förändringen i branschen som leder till ett hållbart byggande.

 

Nedan finner du presentationer, inspelningar och foton från dagen. 

 


 

Hur gör vi Göteborg bäst på hållbart byggande?

Hållbart byggande – är detta möjligt?

Idag kan de allra flesta bostäder, byggnader, tunnlar och broar byggas med betong med halverad klimatpåverkan. Ändå är efterfrågan på klimatförbättrad betong inte så stor som den borde vara. Viljan finns hos många men trots det verkar flera upphandlingar inför byggprojekt gå i gamla hjulspår. Varför är det så och hur förändrar vi detta?

 

Event Thomas Concrete Group summering succe www  Event-Thomas-Concrete-Group-summering-presentations-www.jpg

 

Event Thomas Concrete Group summering presentations  Event Thomas Concrete Group summering Deltagarna

 


Följ senaste nytt om klimatförbättra betong och lär dig mer om hur du kan minska ditt projkets klimatpåverkan arrow blue

 

Event Thomas Concrete Group summering betong

 

 

KONTAKT

Karin Gäbel, telefon 0723 69 74 84, mail: karin.gabel@thomasconcretegroup.com