Event 11/10 om hur vi tillsammans gör Göteborg bäst på hållbart byggande

 

Göteborg, 7 september 2022

 

”Tillsammans gör vi Göteborg bäst på hållbart byggande”.
Det är namnet på det event Thomas Concrete Group arrangerar på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg under förmiddagen den 11 oktober. Medverkar gör näringslivet, politiken och akademin. Bakgrunden till dagen är att Göteborg tidigare i år utsetts till en av 100 städer som ska vara föregångare och visa vägen för klimatomställningen i Europa. Göteborgs stad ska också driva på utvecklingen för hållbart byggande. Till 2025 ska Göteborgs stad halvera koldioxidutsläppen från allt man bygger i egen regi.

 

11 oktober slider 1 www

 

För att lyckas är det nödvändigt att använda klimatförbättrad betong i mycket större omfattning än det görs nu.
– Idag kan de flesta bostäder, byggnader, broar och tunnlar byggas med betong med halverad klimatpåverkan förklarar Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.
– Ändå är det alldeles för få som efterfrågar och som faktiskt bygger med klimatförbättrad betong och detta vil vi ändra på.

 

Mot denna bakgrund gäller det att bryta gamla normer och regelverk. Forskningen har gått framåt även inom betong. Förutom att man identifierat och börjat kombinera alternativa bindemedel till cement i betongen har man kommit fram till att vi historiskt använt för mycket och överdimensionerad betong.

 

Det gäller således att identifiera och förtydliga roller samt ansvar inom byggbranschen och politiken för att få klimatomställningen att hända. Input från olika perspektiv från politiker, tjänstemän, arkitekter, beställare, byggentreprenörer och forskare ska leda till att bostäder, byggnader, tunnlar och broar byggs med betong med halverad klimatpåverkan.


– Allt detta kommer vi att fördjupa oss i den 11 oktober, avslutar Karin Gäbel.


Fakta om 100 klimatneutrala och smarta städer
Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer, som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.
Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050. Läs mer på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se  

 

Om eventet
Läs mer om eventet: www.thomasconcretegroup.com/11oktober 
Anmäl dig här: www.thomasconcretegroup.com/anmalan 

 

För mer info kontakta
Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group AB
010-450 52 01 | karin.gabel@thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2130 anställda, producerade 5,6 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,8 miljarder SEK under 2021. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com 

 

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong www.klimatförbättradbetong.guide