PRESS ARCHIVE

 

Familjeägd koncern från Göteborg expanderar 

 

Thomas Concrete Group förvärvar fler fabriker i USA

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group förvärvar amerikanska företaget Coastal Concrete med tio betongfabriker i Georgia och South Carolina. Koncernen stärker därmed sin position på betongmarknaden i den expansiva regionen mellan Atlanta och Raleigh på den amerikanska ostkusten.

 

Coastal Concrete är en av de ledande producenterna av fabriksbetong i flera storstäder längs Atlantkusten i Georgia och South Carolina. Förvärvet kompletterar koncernens tidigare starka position i dessa delstater.

 

Thomas Concrete Group fyller 60 i år och har långsiktigt och strategiskt förvärvat och startat nya betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA. I dag är koncernen med sina 132 fabriker i fyra länder den största fristående leverantören på sina marknader av fabriksbetong. I Sverige har företaget även två fabriker för prefab och bytte nyligen namn från Färdig Betong till Thomas Betong. Därutöver har koncernen en bergtäkt och ett säljbolag i Norge.

 

Det stora antalet fabriker betyder lokal närvaro med närhet till kund och byggarbetsplatser, och därmed korta transportsträckor. Betongmarknaden är till sin karaktär lokal. Närhet är en avgörande konkurrensfördel och miljömässigt positivt.

 

”Vi har en tydlig strategi där vi vill utveckla vårt företag till att bli bäst i branschen. Därför utvärderar vi kontinuerligt möjligheterna till strukturförändringar och potentiella förvärv i våra fem länder; Sverige, Norge, Tyskland, Polen och USA. Vi måste fortsätta förbättra vår lönsamhet samtidigt som vi lägger en stabil plattform inför framtiden ”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef i Thomas Concrete Group.

 

Genom förvärvet i USA ökar Thomas Concrete Group sin amerikanska försäljning med drygt 350 000 kubikmeter fabriksbetong per år. Georgia och South Carolina har en god befolkningsökning, expansivt näringsliv med betydande satsningar inom bl.a. logistik, turism och rekreation, vilket innebär ökad efterfrågan på byggmaterial. Efter förvärvet har koncernen totalt 60 fabriker i Georgia, South Carolina och North Carolina.

 

Förvärvet av Coastal Concrete innebär att koncernen ökar omsättningen på årsbasis med drygt 400 miljoner SEK.

 

Internt inom koncernen pågår stora förändringar som nyligen även börjat visa sig externt. Tidigare i år sammanförde koncernen samtliga sina dotterbolag under det gemensamma varumärket Thomas. Detta är ett led i att förvandla en tidigare löst sammanhållen företagsgrupp till att arbeta mer integrerat, inteminst inom teknik och utveckling med ett större utbyte mellan koncernens olika expert- och specialistfunktioner. Även inom marknadsföring intensifieras samarbetet.

 

”Vi ser en tydlig uppgång på den amerikanska marknaden. Förvärvet av Coastal Concrete passar bra in i Thomas-familjen. Det finns ingen geografisk överlappning med de fabriker vi redan äger i Georgia och South Carolina. Tillsammans får vi nu en stark position i en växande marknad där vi kan ge våra kunder ännu bättre service. I linje med vår övergripande strategi byter nu Coastal Concrete namn till Thomas Concrete och får samma varumärkesidentitet som övriga koncernen” säger Hans Karlander, VD och koncernchef.

 

För mer information kontakta:
Hans Karlander,
VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com
Telefon: 010 450 50 00

 

Högupplösta bilder kan laddas ner här:

Image Bank

 

 

Thomas Concrete Group AB:
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1300 anställda, producerade 2014 3,2 miljoner m3 betong och omsatte ca 3,2 miljarder SEK. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB.