Fem priser på fem år för Brf Viva

 
 
9 juli 2021

 

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg byggdes för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Samarbetet med Thomas Betong och C-lab, som ingår i Thomas Concrete Group innebar inte bara att man var först med klimatförbättrade betongstommar i jämförelse med liknande byggnader.
Brf Viva har prisats med inte mindre än fem olika priser på fem år.
– Genom Brf Viva har vi tillsammans drivit hela branschen framåt, säger Karolina Brick, hållbarhetschef, Riksbyggen.

 

TMRW.Riksbyggen

Foto: Riksbyggen


Årets Miljöbyggnad, Årets Bostadsutvecklare, Årets Bostadsprojekt, Årets bästa byggnad av Göteborgs stad och Kasper Salin-priset. Brf Viva, Riksbyggens 132 bostadsrätter i Guldheden, byggdes 2016 för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt. Med fokus på att bygga energieffektivt och att minimera den totala klimatpåverkan av Brf Viva tog Thomas Betong och C-lab, Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och provning, fram flera skräddarsydda betongprodukter som innebar ca. 30% klimatreducering i jämförelse med traditionell betong.


– Utöver alla fina priser projektet fått så har engagemanget, viljan och samverkan fått ringar på vattnet. Det är fantastiskt hur innovativa Thomas Concrete Group och C-lab var genom att så tidigt komma med lösningar på vad vi ville uppnå med Brf Viva. Vi har tillsammans drivit hela branschen framåt genom det projektet. Inte minst vad gäller inom Svensk Betong, där man idag jobbar utefter liknande kravbilder som vi hade då, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.


Med hjälp av Thomas Betong och C-lab blev Riksbyggens Brf Viva först med att använda platsgjuten betong med betydligt lägre koldioxidutsläpp, och för hela projektet är koldioxidutsläppet per boyta väsentligt lägre än likartade byggnader i Sverige. Det var också i C-lab som Thomas Concrete Group provade fram den första klimatförbättrade betongen i Sverige och 2012 var Thomas Betong därför först i landet att erbjuda sina kunder betong med lägre klimatpåverkan.


– Vi tog fram nio helt unika betongrecept åt Riksbyggen. Den klimatförbättrade betong vi erbjuder idag bygger på samma princip som då, fast nu kan vi uppnå ännu större minskning av klimatpåverkan, säger Anders Lindvall, teknisk doktor på C-lab och projektledare, Thomas Concrete Group.


Anders Johansson, projektledare för byggandet av Brf Viva och biträdande marknadsområdeschef på Riksbyggen ser den samverkan som skedde kring Brf Viva som ett pionjärprojekt för modern fastighetsutveckling.
– Med Brf Viva har Riksbyggen flyttat fram gränserna för ett mer hållbart bostadsbyggande och samarbetet med en rad samarbetspartners har varit en avgörande framgångsfaktor. Vi tar nu med oss dessa erfarenheter till andra projekt både i Göteborg och i andra delar av landet, säger Anders Johansson.

 


För mer information, kontakta:
Karin Gäbel, Hållbarhetschef, Thomas Concrete Group AB,
010-450 52 01 | karin.gabel@thomasconcretegroup.com

 

Om Brf Viva
Namnet Viva betyder att leva och speglar det hållbara livet, som utvecklas i och runt bostadskvarteret. Projektet grundas i det arbete som görs inom ramarna för Riksbyggen Positive Footprint Housing, ett tvärvetenskapligt forskningsarbete med helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling som pågått i snart tio år. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden. Vunna insikter i forskningen får sin första praktiska tillämpning i bostadsrättsföreningen Viva med 132 lägenheter i Guldheden vid Chalmers och Johanneberg Science Park i Göteborg.

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2050 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com