Nyheter medför begreppsförvirring:

Godkänd stenkolsflygaska i betong är inte giftig - medför inga hälsorisker

 

Göteborg, 15 mars 2022

 

Byggbranschen arbetar hårt för att skapa nya hållbara processer, material och byggnader. Risken med vissa nyheter är att de leder till begreppsförvirring och rena felaktigheter. Ett exempel kan vara att man blandar ihop en flygaska från avfallsförbränning med en giftfri och av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning testad och godkänd stenkolsflygaska, som används i betong.

 

En stor strävan för hållbarhet medför flera nya regler, standarder, material, etc. Detta leder inte sällan till begreppsförvirring. En vanlig förvirring är att övergripande namn för en vara, produkt eller ett material plötsligt kan komma att innefatta flera modeller och varumärken. Ett enkelt exempel är att olika bilar som finns i världen släpper ut lika stora mängder koldioxid. Men så är det ju inte. Bilar med förbränningsmotorer släpper ut ungefär tre ton koldioxid per år medan bilar med elmotorer står för ungefär 80 procent lägre utsläpp.
Man måste alltså skilja på bilar och bilar.

 

På samma säIngemar-Löfgren-FoU-Chef-Thomas-Concrete-Group-AB.jpgtt måste man inom byggbranschen skilja på flygaska och flygaska.
– Det vi använder som alternativt bindemedel är stenkolsflygaska, en restprodukt från kolkraftverk, som man ställer lika hårda krav på som på cement, säger Ingemar Löfgren, forsknings och utvecklingschef på C-lab.
Stenkolsflygaskan är registrerad enligt kemikalielagstiftningen REACH (EU:s gemensamma kemikalielagstiftning) och godkänd som ett alternativt bindemedel i hela Europa, och CE-märks enligt standard SS-EN 450-1 & 450-2.

 

Men det hindrar inte att stenkolsflygaskan förväxlas med annan flygaska från exempelvis förbränning av sopor. Den restprodukten innehåller i de flesta fall bl a höga halter av tungmetaller och kan vara giftig.
Detta är förklaringen till att en del uttalanden på senare tid inom byggbranschen gör gällande att stenkolsflygaskan i betong är giftig. Men så är alltså inte fallet.
– Nej, stenkolsflygaskan innehåller inga farliga ämnen och risken för urlakning är minimal, säger Ingemar Löfgren.

 

Redan 2006 har Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group startat med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaskan som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram tills 2011 fortsatt företaget leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet.
2012 lanserade Thomas Betong sitt gröna erbjudande och är idag den i Sverige som producerar mest av klimatförbättrad betong med upp till en halverad klimatpåverkan.

 

Thomas Concrete Group har även verksamhet i Tyskland, Polen och USA och där använder man sedan många år alternativa bindemedel som standard.

 

Det man gör är att man ersätter stora delar av cement som bindemedel med slaggprodukter från stål- och järnindustrin samt ren stenkolsflygaska.
– I stället för att stenkolsflyaskan bara blir liggande i stora högar till ingen nytta är vi glada att vi hittat ett användningsområde för den, säger Ingemar Löfgren.

 

Men som sagt; glöm inte att skilja på stenkolsflygaska och flygaska på samma sätt som man skiljer på el- och förbränningsmotorer.

 

För mer info kontakta

Ingemar Löfgren, FoU-Chef, Thomas Concrete Group AB,
010-450 51 05 | ingemar.lofgren@c-lab.se

 

 

FOTNOT: REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det är en kemikalielagstiftning som är gemensam för hela EU.

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com 

 

Om C-lab
C-lab® är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning. C-lab® grundades 1992 och 1994 blev det ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium. www.c-lab.se 

 

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong www.klimatförbättradbetong.guide