Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden:

”Mer kunskap krävs för att byggbranschen alltid ska använda rätt mängd klimatförbättrad betong”

 Göteborg, 9 september 2022

 

– Större kunskap och utbildning är avgörande för om vi ska lyckas få en hel bransch att förflytta sig från användandet av traditionell till klimatförbättrad betong.
– Därför välkomnar jag att Thomas Concrete Group och Thomas Betong nu startar med event som ”Tillsammans gör vi Göteborg bäst på hållbart byggande”, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

 

NCC är från och med 1 april i år först ut med att all färsk betong som används i företagets framtida husbyggnadsprojekt kommer att vara klimatförbättrad. Det ger mellan 10-40 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell betong, beroende på hur mycket cement som ersätts med alternativa bindemedel.
Bakgrunden till beslutet är att NCC är en av Sveriges största byggare med en stark position på marknaden. I kombination med ett stort långsiktigt samhällsengagemang har detta resulterat i att man vill gå i bräschen och visa vägen för konkurrenter, kunder och leverantörer.
– Vi har resurser och möjligheter och därför bestämde vi oss för att sticka ut hakan.

 

Henrik Landelius NCC www

Foto: Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden

 

Kan utvecklas med partners
– Betong, stål och transporter är tre områden där vi som husbyggare gör stora avtryck idag. Genom att förändra användandet av dem kan vi göra jättemycket för klimatet, säger Henrik Landelius.
– När det gäller betong finns det fler mogna partners som vi kan utvecklas tillsammans med, t ex Thomas Betong, än vad det gör inom exempelvis transportmarknaden.

 

Minskar 3000 ton per år
Henrik Landelius påpekar att NCC genom beslutet bara tagit ett steg när det gäller klimatförbättrad betong.
– I vårt första steg, räknar vi med att använda en betong, där vi sänker andelen cement med 10 procent och i stället använder alternativa bindemedel.
– Vi förbrukar cirka 100 000 kubikmeter betong om året. Med 10 procent mindre cement minskar vi koldioxidutsläppen med ungefär 3000 ton per år.

 

Stor Potential i slimmade konstruktioner
Viktigt i sammanhanget är också, enligt Henrik Landelius, att man innan själva byggnationen tänker till ordentligt när det gäller hur mycket och vilken typ av betong som ska användas.
Därför arbetar NCC idag mycket med sina konstruktörer för att få bästa möjliga konstruktioner.
– En del av den betong vi använder idag är kort sagt överkvalificerad. Här finns en enorm potential för att göra lägre klimatavtryck.
– Innan vi fattade beslut om att enbart använda klimatförbättrad betong har vi vidtagit andra åtgärder som gjort att vi blivit mer flexibla. Det handlar t ex om smartare design och mer slimmade konstruktioner.

 

Viktigt med kompetensutveckling
Henrik Landelius framhåller vidare att det behövs mer kunskap och kompetensutveckling för att göra lägre klimatavtryck i byggbranschen. Därför har NCC bland annat startat omfattande utbildningsprogram som ska skapa kunskap och trygghet till att de justerade och ibland förändrade arbetssätt som förändringarna innebär.
Att bara använda klimatförbättrad betong framöver var ett stort beslut för NCC. Ingen annan inom området har tidigare stuckit ut hakan så här långt.
– Därför är kompetensutvecklingen en oerhört viktig del i implementeringen av den klimatförbättrade betongen.
– För att få till en snabbare förståelse och förflyttning har vi t ex utbildat 250 platschefer.
Kunderna är avgörande
Utbildning och kunskap är två av de stora nycklarna till att det ska bli naturligt för den svenska byggbranschen att alltid använda rätt mängd klimatförbättrad betong. En tredje är att kunderna vill vara med och göra ett lägre klimatavtryck.

 

Vad tycker du behöver göras generellt inom hela bygg- och fastighetsbranschen för att göra lägre klimatavtryck?
– Den mest drivande faktorn i vår bransch skulle vara att alla de offentliga medel (skattemedel) som investeras i offentliga projekt som t ex byggnader, vägar, broar etc. fokuserar på att använda de produkter och material som är bäst för klimatet.
– Här finns en enorm möjlighet för att öka kraven eftersom man kan nyttja offentlig upphandling som ett verktyg.
– Slutligen handlar det om synen hos våra övriga kunder. Det är deras krav och vad de beställer som får oss att förflytta oss snabbast, avslutar Henrik Landelius.

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2130 anställda, producerade 5,6 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,8 miljarder SEK under 2021. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com 

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 38 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se 

 

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong www.klimatförbättradbetong.guide