Investerar 19 miljoner kronor i nya silos för minskade CO2-utsläpp

6 december 2021

 

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, investerar nu totalt 19 miljoner kronor för att kunna producera klimatförbättrad betong på samtliga orter där företaget har verksamhet och minskar därmed även transportavstånden.
Investeringen handlar i huvudsak om ytterligare 15 silos där man ska hantera alternativa bindemedel till cement.


- Tack vare dessa nya silos kommer vi att kunna producera klimatförbättrad betong, vilket minskar CO2-utsläppen med upp till 50 procent, från samtliga våra fabriker, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef Fabriksbetong.

 

Thomas Betong Fabrik

Foto: Thomas Betongs betongfabrik 

 

Redan 2012 lanserade Thomas Betong den första klimatförbättrade betongen på den svenska marknaden. Sedan dess har utvecklingen för att minska CO2-utsläppen skett succesivt och redan innan den nu förestående investeringen är företaget den aktör i Sverige som producerar mest av betong med lägre klimatavtryck.
- På senare tid har vi märkt en allt större efterfrågan på klimatförbättrad betong och våra Thomagrön-produkter som vi erbjuder, säger Joakim Bjelkstam,

 

Investeringen, som berör 12 bindemedelssilos till affärsområde Fabriksbetong och tre till affärsområde Prefabricerad betong, kommer att vara genomförd under 2022.
– Då kommer vi kunna tillverka klimatförbättrad betong på samtliga våra fabriker.

 

Thomas Betong har idag totalt 35 betongfabriker i Sverige och geografiskt har företaget delat in sin verksamhet i fyra regioner, Stockholm, Mitt, Väst och Skaraborg/Värmland.
– Med de här investeringarna stärker vi oss lokalt och vår konkurrskraft för framtiden.

 

Inom affärsområde Prefabricerad betong, där bolaget har fyra fabriker, är de nya investeringarna efterlängtade och här har man redan kommit en bra bit på väg. Vid fabriken i Lane-Ryr utanför Uddevalla är förberedelser för bygglov och grundläggning för den nya silon i gång.
– För närvarande är just silos en trång sektor för oss när det gäller att kunna erbjuda prefab-lösningar med klimatförbättrad betong, säger Per Ekendahl, affärsområdeschef Prefabricerad betong.
– Nya silos bidrar till en ökad flexibilitet som gör att vi tillsammans med våra kunder kan minska koldioxidutsläppen avsevärt.

 

För bästa tänkbara resultat påvisar Per Ekendahl vikten av att man som leverantör bjuds in på ett tidigt stadie i byggprocessen, långt innan ”spaden sätts i marken”.
– Ju tidigare vi kommer in i projekten desto mer kan vi göra för såväl kvalitet, hållfasthet, ekonomi, miljö m.m.

 

En stor del av det som byggs idag är ofta totalt sett överdimensionerat, tex kan andelen cement i betong vara alldeles för hög i förhållande till vad som krävs av konstruktionen.
– Då är det bra om vi i god tid kunnat analysera och föreslå alternativa lösningar för varje specifik del i projektet, avslutar Per Ekendahl.

 

Se kartan med alla Thomas Betongs fabriker

 Thomas Betong Fabriksnätverk

 

För mer information kontakta:
Carina Edblad, VD på Thomas Betong
0 104 50 50 20 | carina.edblad@thomasbetong.se

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 35 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se