Thomas Concrete Group bidrar till utvecklingen av Göteborg

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det behövs plats för 150 000 nya göteborgare samt 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. En del av planen är kvarteret Karlastaden där Göteborgs nya landmärke, Karlatornet byggs. Thomas Concrete Group är med och utvecklar samt levererar betong.Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det behövs plats för 150 000 nya göteborgare samt 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. En del av planen är kvarteret Karlastaden där Göteborgs nya landmärke, Karlatornet byggs. Thomas Concrete Group är med och utvecklar samt levererar betong.

 

Thomas Concrete Group bidrar till utvecklingen av Göteborg_Karlatornet

 

Arbetet runt bygget av Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa, påbörjades redan 2017. Thomas Concrete Group och dess dotterbolag i Sverige, Thomas Betong, har varit involverade i arbetet att utveckla rätt betongprodukter samt logistiklösningar till detta komplicerade projekt.

 

Bygget av Karlatornet som ska sträcka ut sig 245 m upp i luften börjar redan 70 m under marken. Forskning och utvecklingsavdelningen inom Thomas Concrete Group och Thomas Betong har tillsammans tagit fram skräddasydda produkter med höga krav på arbetbarhet och 10-12 timmar öppethållande för att klara gjutningen av de 58 stycken 70 m djupa pålar som Karlatornet kommer att vila på. Gjutningen av pålarna avslutades i december 2018.

 

Thomas Concrete Group bidrar till utvecklingen av Göteborg_Karlatornet

 

I slutet av maj gjöts den 3,8 meter tjocka markplattan där Thomas Betong under 23 timmar non-stop levererade 3900 kubikmeter av skräddasydda betongprodukter. Produkterna skapades utifrån höga krav på hållfasthet, arbetbarhet och låg värmeutveckling. Tack vare Thomas Betongs erfarenhet av betong med lägre CO2-avtryck kunde utsläppet av 428 ton koldioxid förhindras. Leveransen krävde inte bara specialprodukter, men även avancerade logistiklösningar med betong- och pumpfordon samt drygt 100 tekniska provtagningar.

 

”Vi kan betong och har jobbat med betong sedan drygt 60 år tillbaka. Med våra tekniska resurser i Göteborg men även i USA har vi mycket kunskap och kompetens för den här typen av tekniskt komplicerade projekt. Det känns riktigt bra att vi kan utnyttja vår erfarenhet och bidra till utvecklingen av framtidens Göteborg” - resonerar Hans Karlander, VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group.Fakta: Gjutning av Karlatornets bottenplatta150 medarbetare från Team Thomas var involverade23 timmar konstant gjutning3 fabriker producerade 3900 m3 betong38 Betongbilar användes non-stop650 leveranser10 pumpförare5 Pumpfordon9 provtagare genomförde 127 tekniska provtagningar

 

För ytterligare information kontakta:

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com | Telefon: +46 10 450 50 00