Thomas Concrete Group bygger ny terminal för bindemedel i Uddevalla.

02-12-2016


För några veckor sedan fick Thomas Cement, dotterbolag till Thomas Concrete Group, grönt ljus för att bygga en ny terminal för bindemedel i Uddevalla hamn. Investeringen motsvarar knappt 30 MSEK. Bygglovet har vunnit laga kraft och planering för byggstart pågår. Terminalen, med en kapacitet på 7 000 ton, beräknas vara klar i oktober 2017.

 

Den nya terminalen är strategiskt viktig för koncernens svenska verksamhet och dotterbolaget Thomas Betong som i maj i år förvärvade fyra betongfabriker i Sörmland och tre fabriker i Göteborgsregionen.

 

”Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden. Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen står vi väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB.

 

Terminalen blir företagets tredje i Sverige och kommer att drivas av Thomas Cement AB, ett handels- och distributionsbolag för bl a alternativa bindemedel till svenska marknaden. Terminalen skapar därmed även bättre förutsättningar för Thomas Betong att kunna fortsätta erbjuda marknaden betongprodukter med mindre miljöpåverkan. Tidigare i år lanserade företaget ett unikt byggsystem med 30 % lägre CO2-avtryck, Thomas Miljöstomme®.


För ytterligare information kontakta

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcrete.group
telefon: 0104 50 50 00

 

Ola Johansson, VD Thomas Cement AB
ola.johansson@thomasconcrete.group
telefon: 0104 50 50 53

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande.
Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1550 anställda, producerade 2015 ca 3,7 miljoner m3 betong och omsatte ca 4 miljarder SEK. Dotterbolaget i Sverige är Thomas Betong AB.
www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Cement AB
Thomas Cement är ett dotterbolag till Thomas Concrete Group, en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande.
Thomas Cement är ett handels- och distributionsbolag för bl a alternativa bindemedel till svenska marknaden. Företaget är också ansvarigt för att säkra och utveckla koncernens långsiktiga tillgång på råmaterial. Thomas Cement har för närvarande två terminaler i Landskrona och Oxelösund, med kapacitet på 150 000 ton.
www.thomasconcretegroup.com/se/thomascement