Thomas Concrete Group förvärvar fabriker i USA

2018-03-28

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group fortsätter expandera i delstaten Georgia, USA, genom förvärv av ett större antal fabriker för fabriksbetong. Säljare är det amerikanska börsbolaget Vulcan Materials Company. Affären omfattar åtta fabriker i drift och ytterligare tretton vilande. 

 

Betongmarknaden är till sin karaktär lokal. Närhet till kunder och byggarbetsplatser är både en avgörande konkurrensfördel och positivt för miljön genom kortare transportsträckor. 

 

De förvärvade anläggningarna för fabriksbetong kompletterar och stärker det omfattande nät av anläggningar som Thomas har i den expansiva Atlanta-regionen. Sedan första etableringen i USA 1985 har koncernen successivt byggt upp en stark position med i dag 70 fabriker i delstaterna Georgia, South Carolina och North Carolina på den amerikanska ostkusten. 

 

Regionen har en god befolkningsökning vilket innebär många och stora byggprojekt. Näringslivet är expansivt med betydande satsningar inom bl.a. tillverkande industri, distribution, logistik och rekreation. Allt detta innebär ökad efterfrågan på byggmaterial. Även flera andra europeiska företag investerar i regionen.

 

”Atlanta är en stor, växande och viktig marknad. Det är också där vi har vårt huvudkontor för koncernens USA-verksamhet. Förvärvet är ett led i den strategi vi lade fast 2013 om en starkare och mer sammanhållen koncern med mycket stor lokal närvaro. De nya fabrikerna i Georgia medför också ökad effektivitet och synergier i produktion, distribution och försäljning. Vi utvärderar nu vilka av de förvärvade tretton vilande fabrikerna som skall återstartas”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef för Thomas Concrete Group.

 

Genom förvärvet ökar koncernen sin amerikanska produktion och omsättningen på årsbasis ökar med drygt 400 miljoner SEK.

 

Thomas Concrete Group, som grundades i Sverige 1955, har långsiktigt och strategiskt förvärvat och startat nya betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA. Med totalt 150 fabriker är koncernen den största fristående leverantören på sina marknader av fabriksbetong. I Sverige har företaget även tre fabriker för prefabricerade betongelement, ett handels- och distributionsbolag för är att säkra och utveckla koncernens långsiktiga tillgång av bindemedel samt en bergtäkt i Norge.

 

”Vårt mål är att vara bäst i branschen. Vi ser nu fram emot att välkomna våra nya amerikanska medarbetare till Team Thomas. Koncernens strategi är att växa och att ge bästa service till kunderna. Därför utvärderar vi kontinuerligt möjligheterna till strukturförändringar och potentiella förvärv”, säger Hans Karlander.

 

För mer information kontakta:

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB

hans.karlander@thomasconcretegroup.com  |  Telefon: +46 10 450 50 00

 

Thomas Concrete Group AB:
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1 950 anställda, producerade 4,8 miljoner m3 betong under 2017 och omsatte drygt 5,7 miljarder SEK.