Thomas Concrete Group öppnar ny terminal för bindemedel i Uddevalla

 

Investeringen värd 30 MSEK är nu klar och Thomas Cement, dotterbolag till Thomas Concrete Group, öppnar sin nya terminal för import av bindemedel i Uddevalla hamn. Terminalen har en kapacitet på 7 000 ton.

 

Den nya terminalen invigdes den 22 november med gäster från Uddevalla Hamn, Uddevalla kommun samt Thomas Cements kunder.


Genom terminalen ökar företaget sin egen effektivitet, förbättrar kundservice samt minskar behovet av transporter och blir därmed mer miljövänligt. Terminalen är strategiskt viktig för koncernens svenska verksamhet och dotterbolaget Thomas Betong som i fjol förvärvade fyra betongfabriker i Sörmland och tre fabriker i Göteborgsregionen. 


”Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen i Uddevalla hamn står vi nu väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong. Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB. 


Företaget har nu tre terminaler i Sverige; Landskrona, Oxelösund och Uddevalla som drivs av Thomas Cement AB, ett handels- och distributionsbolag för bl a alternativa bindemedel till svenska marknaden. Terminalen skapar därmed även bättre förutsättningar för Thomas Betong att kunna fortsätta erbjuda marknaden betongprodukter med mindre miljöpåverkan. Tidigare lanserade företaget ett unikt byggsystem med 30 % lägre CO2-avtryck, Thomas Miljöstomme®.

 

För ytterligare information kontakta

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcrete.group
telefon: 0104 50 50 00 


Ola Johansson, VD Thomas Cement AB
ola.johansson@thomasconcrete.group
telefon: 0104 50 50 53