Thomas Concrete Group ser fortsatt stor potential på Europas största marknad

 

Göteborg, 12 juli 2022

 

Thomas Concrete Group expanderar inom Europas största ekonomi. Nyligen förvärvade nämligen koncernens tyska verksamheten, Thomas Betong GmbH, ett 40 år gammalt och medelstort företag i Rheinland-Pfalz, vilket betyder att man nu finns representerat i sex av landets 16 förbundsrepubliker.
– Med tanke på att vår bransch står inför stora förändringar - i kombination med att vi ägs av ett svenskt familjeföretag - ser jag enorma möjligheter till fortsatt expansion på den tyska marknaden, säger Rainer Brings, VD på Thomas Beton GmbH.

 

 Rainer Brings VD Thomas Beton Tyskland

Foto: Rainer Brings, VD, Thomas Beton GmbH, Tyskland

 

Tyskland är den marknad där Thomas Concrete Group har den största potentialen att växa.
Trots att den tyska verksamheten idag producerar närmare 1 miljon kubikmeter betong om året innebär det endast 2 procent av den totala marknaden. Än så länge är verksamheten koncentrerad till norra Tyskland i förbundsrepublikerna: Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen och Mecklenburg-Vorpommern och Rheinland-Pfalz.

 

– Med tanke på att vi idag bara finns representerade i sex av 16 förbundsrepubliker är det inte svårt att inse vilken stor potential vi har, säger Rainer Brings, VD på Thomas Beton i Tyskland, som ingår i Thomas Concrete Group.

 

Rainer Brings ser en jättestor fördel i att vara en del av det svenska familjeföretaget Thomas Concrete Group.
– Ända sedan starten 1965 här i Tyskland har familjen Thomas haft ett väldigt högt förtroende på den tyska marknaden, vilket bidrar till att företaget än idag har en väldigt god image.

 

Totalt finns det 1900 betongfabriker i Tyskland.
– Våra största konkurrenter är stora byggjättar och börsbolag. Men det finns ingen av vår storlek, som ägs av ett familjeföretag i Sverige.
Visst är antalet familjeföretag inom den tyska betongindustrin väldigt stort. Men de är mycket små och arbetar i stort sett bara i en liten del av landet. Ingen har någon verksamhet utanför landets gränser.

 

– Vår bransch är i stor förändring. I takt med cementens höga klimatpåverkan och att stenkolsflygaskan kommer att försvinna i samband med att alla kolkraftverk ska läggas ner måste vi finna andra alternativa bindemedel som t ex malen vulkansten (pimpsten).
– Det innebär i sin tur nya utmaningar som t ex längre transporter och fler och nya silos för lagerhållning.

 

Dessa förändringar kräver fler omfattande investeringar, uthållighet, stort kunnande och erfarenhet.
– Tack vare att vi tillhör det svenska familjeföretaget, som varit mycket förutseende och startat verksamheter i flera länder på två kontinenter, är vi mycket starkare än om vi hade varit en ensam aktör i norra Tyskland.
– Tillsammans i vårt Team Thomas har vi mycket av gemensamma erfarenheter, inte minst inom forskning och utveckling, där vi ofta samarbetar med koncernens laboratorium C-Lab i Göteborg.

 

– Det var också tack vare detta som vi nyligen kunde expanderade ytterligare genom att förvärva fem fabriker i Rheinland-Pfalz-regionen, avslutar Rainer Brings. 


Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2130 anställda, producerade 5,6 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,8 miljarder SEK under 2021. www.thomasconcretegroup.com 

 

Om klimatförbättrad betong
Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong www.klimatförbättradbetong.guide