Thomas Concrete Group välkomnar satsning på världens första klimatneutrala cementfabrik

 
Göteborg, 21 juni 2021

 

Som marknadsledande inom betong i Sverige är Thomas Concrete Groups vision att driva utvecklingen mot en helt klimatneutral betong till år 2030.
– Vi ser mycket positivt på att HeidelbergCement nyligen presenterade sina planer på världens första klimatneutrala cementfabrik och att den ska ligga i Sverige, säger Karin Gäbel, hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.

 

Redan 2012 lanserade Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group, som första aktör i Sverige, klimatförbättrad betong. Nu, snart tio år senare, erbjuder flera aktörer klimatförbättrade alternativ samtidigt som branschen skrivit under på att man ska kunna leverera en helt klimatneutral betong 2030.

 

Thomas Concrete Group Först med klimatföbättrad betong 3

 

Thomas Concrete Group välkomnar HeidelbergCements nyligen presenterade planer när det gäller infångning och lagring av koldioxid, så kallad Carbon Capture and Storage, CCS.

 

– Många har länge pratat om CCS och därför är det väldigt spännande att Sverige nu blir först i världen med en cementfabrik, som fångar in all CO2, även den från de biobränslen som kommer att användas.
– Att vi dessutom siktar på en klimatneutral betong senast 2030 gör att vi sätter press på hela Europa och övriga världen, säger Karin Gäbel.
Fabriken kommer att ligga i Slite på Gotland och när anläggningen driftsätts år 2030 ska den fånga in uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid per år.

 

Betong är ett beständigt material med lång livslängd och är en förutsättning för långsiktigt hållbart byggande. Betong har som alla byggmaterial en miljöpåverkan. Den beror till 95 procent på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlen i betong. Därför utvecklade Thomas Concrete Group den första klimatförbättrade betongen till den svenska marknaden, en betong som minskar CO2-avtrycket med upp till 50 procent.

 

– Vi ska givetvis fortsätta att ersätta cement med alternativa bindemedel och optimera betongen. Men nu gäller det att få med byggbranschen och kunder på att verkligen använda klimatförbättrad betong och ta ett stort hållbart steg framåt.
– Samtidigt är det viktigt att möjliggöra en klimatneutral betong så snart som möjligt. Då kommer betong bli ett ännu mer självklart materialval eftersom den knappt kräver något underhåll, varken brinner eller möglar samt lagrar både värme och kyla så att energi sparas. Dessutom absorberar den koldioxid under hela sin livstid, avslutar Karin Gäbel.

  

Karin Gabel Thomas Concrete Group 2Karin Gäbel, Hållbarhetschef,
Thomas Concrete Group AB,


010-450 52 01
karin.gabel@thomasconcretegroup.com