Thomas Concrete Group växer genom förvärv

2020-12-09

 

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group växer i Europa genom att förvärva Sollebrunns Betongelement AB. I och med förvärvet blir bolaget även största aktieägare (35,48 procent) i det polska företaget Scanbet Sp. z o.o. som utvecklar och producerar prefabricerad betong.
– Det här är en viktig affär som utökar vårt erbjudande inom prefabricerade betongprodukter. Det är ytterligare ett steg i vår långsiktiga strategi att fortsätta utveckla och stärka oss som koncern, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef för Thomas Concrete Group.

 

Den 8 december undertecknades avtalet om förvärvet av Sollebrunns Betongelement AB. Ägarskiftet är planerat till den 1 mars 2021. Sollebrunns Betongelement AB blir då ett helägt dotterbolag till Thomas Concrete Group. Det förvärvade bolaget innehar sedan tidigare 35,48 procent av aktierna i
Scanbet Sp. z o.o, vilka genom avtalet, övergår till Thomas Concrete Group.
– Vi är imponerade av medarbetarna i Sollebrunns Betongelement och kvalitén på deras produkter. Vi ämnar nu utveckla och fortsätta växa verksamheten i Sollebrunn, säger Hans Karlander.

 

Sollebrunns Betongelement grundades 1996 och är en komplett stomleverantör som årligen tillverkar cirka 10 000 betongelement. Bolaget har 80 medarbetare i Sverige och omsätter årligen cirka 200 mnkr.
– Vi känner oss trygga med Thomas Concrete Group som ny ägare. För oss var det viktigt att sälja till en aktör som långsiktigt vill utveckla verksamheten i Sollebrunn. De vill samtidigt förnya och förbättra betongbranschen, vilket vi ser som mycket positivt, säger Lennart Pehrsson, styrelseordförande Sollebrunns Betongelement AB.

 Lennart Pehrsson Hans Karlander Carina Edblad Thomas Concrete Group sm

Lennart Pehrsson, Styrelseordförande Sollebrunns Betongelement AB,
Hans Karlander, VD och Koncernchef, Thomas Concrete Group AB
och Carina Edblad, VD, Thomas Betong AB

 

Långsiktig strategi att utveckla gruppen

Thomas Concrete Group grundades 1955 och har strategiskt förvärvat och etablerat verksamhet i Sverige, Tyskland, Polen, Norge och USA. Sollebrunns Betongelement fokuserar på prefabricerade betongelement, vilket kompletterar koncernens befintliga struktur i Sverige och Polen. Genom förvärvet har koncernen 156 anläggningar för fabriksbetong samt 4 fabriker för prefab-produkter. Gruppen är den största fristående leverantören av fabriksbetong på sina marknader.

 

Sverige är Thomas Concrete Groups hemmamarknad. Här har koncernen ett väletablerat varumärke, inte minst genom sin ledande roll i utvecklingen och produktionen av klimatförbättrad betong, som har erbjudits till kunder sedan 2012. Det stora behovet av nya bostäder och infrastruktur i så väl Sverige som i Norra Europa ger en stor marknadspotential. Omfattande nybyggnation i kombination med rådande klimatutmaningar gör det samtidigt allt viktigare för branschen att röra sig i en hållbar riktning.

 

– Med sin långa livscykel är betong ett viktigt material för att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Genom förvärvet får vi ännu större möjligheter att utveckla vår verksamhet och vårt kunderbjudande men också att påverka branschen mot ett mer hållbart och resurseffektivt byggande, säger Hans Karlander och fortsätter:
– Som en oberoende och familjeägd koncern har vi starkt fokus på vårt arv, kultur och vår vision. Allt bygger på att vi inspirerar varandra och arbetar tillsammans. Nu ser vi fram emot att välkomna alla nya medarbetare i Sverige och att skapa värdefulla relationer med våra nya medägare och medarbetare i Polen.

 

För ytterligare information:
Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB,
010-450 50 00 | hans.karlander@thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,5 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,7 miljarder SEK under 2019. www.thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 380, omsättning 1,7 miljarder SEK (2019). Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. www.thomasbetong.se