Familjeägd Göteborgskoncern i ytterligare en förvärvsaffär

Thomas Concrete Group växer i norra Tyskland

2018-04-03

Thomas Concrete Group förvärvar två fabriker för fabriksbetong i nordtyska Lübeck och Tensfeld. Säljare är familjebolaget Fischer Beton. Efter affären har Thomas sammanlagt 25 fabriker i norra Tyskland. Dessutom förvärvade koncernen i förra veckan flera fabriker i USA för produktion av fabriksbetong.

 

”Vi utvärderar kontinuerligt möjligheterna till strukturförändringar och potentiella förvärv. Under de senaste tre åren har koncernens omsättning vuxit med drygt 75 procent. Nu yppades möjlighet att i Tyskland och USA expandera ytterligare genom att förvärva anläggningar som passar mycket bra in i vår verksamhet”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef för Thomas Concrete Group.Thomas Concrete Group har varit verksamt i Tyskland sedan 1965. De två nya tyska fabrikerna kompletterar och stärker koncernens omfattande nät av anläggningar för produktion av fabriksbetong i Schleswig-Holstein och västra Mecklenburg-Vorpommern.

 

Betongmarknaden är till sin karaktär lokal. Närhet till kunder och byggarbetsplatser är både en avgörande konkurrensfördel och positivt för miljön genom kortare transportsträckor.


”Lübeck-Tensfeld-regionen är intressant för vårt företag och vi ser en stor potential att förbättra vår kundservice. Förvärvet är ett led i den strategi vi lade fast 2013 om en starkare och mer sammanhållen koncern med mycket stor lokal närvaro. De nya fabrikerna medför också ökad effektivitet och synergier i produktion, distribution och försäljning. Säljaren, Fischer Beton, är precis som vi, ett anrikt familjeföretag som startade redan 1951 och som nu kommer att fokusera på råmaterialbranschen”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef för Thomas Concrete Group.


Thomas Concrete Group, som grundades i Sverige 1955, har långsiktigt och strategiskt förvärvat och startat nya betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA. Med totalt 152 fabriker är koncernen den största fristående leverantören på sina marknader av fabriksbetong. I Sverige har företaget även tre fabriker för prefabricerade betongelement, ett handels- och distributionsbolag för att säkra och utveckla koncernens långsiktiga tillgång av bindemedel samt en bergtäkt i Norge.


”Vårt mål är att vara bäst i branschen. Vi välkomnar våra nya tyska medarbetare till Team Thomas. Koncernens strategi är att växa och att ge bästa service till kunderna. Därför utvärderar vi kontinuerligt möjligheterna till strukturförändringar och potentiella förvärv”, säger Hans Karlander.

 

För mer information kontakta:

 

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com 
; |  Telefon: +46 10 450 50 00

 

Thomas Concrete Group AB:

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1 950 anställda, producerade 4,8 miljoner m3 betong under 2017 och omsatte ca 5,7 miljarder SEK.