Thomas Concrete Group växer i USA och Europa

2017-02-17
Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group fortsätter växa i USA. Genom förvärv av tre betongfabriker i North Carolina och South Carolina förfinar och kompletterar koncernen sitt nätverk längs Atlantkusten.
I slutet av 2016 förvärvade koncernen även tre betongfabriker i norra Polen.
 
Genom strategiska förvärv i de amerikanska delstaterna North Carolina, South Carolina och Georgia, i den expansiva regionen mellan Raleigh och Atlanta på den amerikanska ostkusten, har Thomas Concrete Group genom åren byggt upp en stark position som viktig leverantör av fabriksbetong.
 
Betongmarknaden är lokal.  Närhet till kund och byggarbetsplatser med korta transportsträckor är en framgångsfaktor. Med sina 67 betongfabriker i de tre amerikanska delstaterna har koncernen stark lokal närvaro. Samtidigt når man skalfördelar och större effektivitet genom det stora antalet fabriker för fabriksbetong.
 
”I vår tillväxtstrategi undersöker vi kontinuerligt möjligheter till strukturförändringar och potentiella förvärv. De tre nya fabrikerna i Myrtle Beach-området kompletterar vårt tidigare nätverk. Vår bedömning är att marknaden i USA fortsätter växa. Vi finns i expansiva regioner och vi är väl positionerade. Marknaden i Polen är mer utmanande och med en byggsektor som bromsat in. Genom de nya förvärven får vi ett bättre nätverk med sammanlagt 17 fabriker i Polen”, säger Hans Karlander, VD och koncernchef i Thomas Concrete Group.
 
Koncernen befinner sig i stark tillväxt. Under de två senaste åren har omsättningen ökat med över 50 procent, från 3,2 miljarder kronor 2014 till cirka 5 miljarder i fjol. Efter förvärven omfattar koncernen 144 betongfabriker i Sverige, Tyskland, Polen och USA. Thomas Concrete Group är på sina marknader den största fristående leverantören av fabriksbetong. Därtill driver koncernen verksamhet för viss prefabricerad betong i Sverige och äger en bergtäkt i Norge.
 
”Vi har fört samman all verksamhet i Europa och USA under ett och samma varumärke, Thomas. En tidigare mera löst sammanhållen företagsgrupp arbetar nu mer integrerat, inte minst inom teknik och utveckling med större utbyte mellan koncernens expert- och specialistfunktioner. Samtidigt förstärker vi oss lokalt som specialisterna på betong. Målet är att vi ska vara bäst i branschen med mycket hög kundservice och god lönsamhet för fortsatt tillväxt”, säger Hans Karlander.
 

För mer information kontakta:
Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com   |  Telefon: 010 450 50 00