Forskningsstiftelsens stipendier utdelade:

Tre uppsatser om hållbart byggande belönade med 50 000 kronor vardera

Göteborg, 14 december 2022

 

Nu är årets stipendiater utsedda av Familjen Thomas Forskningsstiftelse. Varje examensprojekt erhåller 50 000 kronor i stipendium för fortsatt utveckling av hållbar betong.

 

Familjen Thomas Forskningsstiftelse har som syfte att finansiera forskning kring hållbart byggande i betong. Stiftelsen är initierad av familjen Thomas, som äger den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group med verksamheter i USA, Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

Familjen Thomas Forskningsstiftelse www

Foto:
Vinnarna i årets upplaga av forskningsstiftelsen Family Thomas Foundation stipendieutdelning blev:

  • Nemir Chaudhry & David Bohman, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige.
  • Rune Malthe Knudsen och Anne Sofie Hyldtoft Olsen från Danmarks Tekniska Institut, Danmark.
  • Jørgen Klokkervold och Lauritz Aure från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, Norge.

 

Stipendierna utdelas till de bästa examensjobben vid tekniska högskolor i Skandinavien, i två kategorier:

  1. Smarta, resurseffektiva designlösningar som ökar betongens konkurrenskraft ur ett hållbarhetsperspektiv.
  2. Resurseffektiv betong som minskar betongens klimatavtryck, inklusive alternativa bindemedel och proportionering för att minska bindemedel eller klinker.

 

I år gick stipendierna till tre olika projekt, från Sverige respektive Norge och Danmark.

 

Från Det Tekniske Institut i Köpenhamn premieras Rune Malthe Knudsen & Anne Sofie Hyldtoft Olsen. Deras projekt är en intressant experimentell studie av förändringar av mikrostrukturen hos cementbaserade material med flygaska vid kloridinträngning.

 

Jørgen Klokkervold & Lauritz Aure, från Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, belönades för sin uppsats om integrerade strukturella hållfasthetsberäkningar och optimering av CO2-utsläpp för plana plattor med olika armeringslösningar.

Nemir Chaudhry & David Bohman från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg prisades för sitt arbete kring en förbättrad 3D strut-and-tie-metod för design av diskontinuitetsregioner.

 

Stipendieutdelningen ägde nyligen rum på Thomas Concrete Groups huvudkontor i Göteborg, där man nu ser fram emot nästa års stipendieansökningar.

 

Stiftelsen är nu i slutskedet av att påbörja finansiering av ett flerårigt forskningsprojekt. Läs mer på stiftelsens hemsida www.familythomasfoundation.com 

 

För mer information, kontakta:
Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group
Tel: +46 104 50 50 00
hans.karlander@thomasconcretegroup.com