klimatförbättradbetong.guide

Ny hemsida om klimatförbättrad betong

Vill bidra till hållbart byggande och lägre klimatpåverkan

 

 

Göteborg, 7 mars 2022

 

klimatförbättradbetong.guide är en helt ny hemsida som lanseras idag för alla som är intresserade av hur man kan bygga så hållbart som möjligt med betong.
Här presenteras texter och filmer om hur man minskar klimatpåverkan i byggprojekt.
Det finns också konkreta exempel på spännande byggprojekt. Nya Centralstationen i Göteborg är hittills det största projektet med klimatförbättrad betong i Sverige. Där har Trafikverket tillsammans med NCC och Thomas Betong, minskat CO2-avtryck med drygt 36 000 ton.

 

 Klimatförbättrad betong Thomas Concrete Group www 2  Klimatförbättrad betong Thomas Concrete Group www 3

 

– Vi skapade hemsidan för att sprida kunskap om klimatförbättrad betong och dess potential. Det är viktigt att vi tillsammans med arkitekter, byggherrar, konstruktörer och entreprenörer minskar klimatpåverkan, säger Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group.
– Vi har även verksamhet i USA, Tyskland samt Polen och där levererar vi stora mängder klimatförbättrad betong som standard. Nu är det dags att detta blir standard även här i Sverige.

 

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group var först i Sverige med att lansera en klimatförbättrad betong redan 2012 och har idag längst erfarenhet och högst kunskap inom området.

 

Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade betongen varit ganska återhållsam. Men då klimatfrågan har blivit mer aktuell, har beställare och entreprenörer börjat uppskatta potentialen med klimatförbättrad betong.

– Idag tillverkar och levererar vi produkter med 50 % lägre koldioxidavtryck. Om vi skulle använda dem i hälften av all den betong vi bygger med i Sverige idag, skulle vi spara cirka 500 000 ton CO2.
– Nu gäller det att få med alla aktörer i byggbranschen på att verkligen använda klimatförbättrad betong och ta ett stort hållbart steg framåt, avslutar Karin Gäbel

 

www.klimatförbättradbetong.guide finns bl a information om:

  • vad klimatförbättrad betong är
  • skillnaden mellan cement och betong
  • vad alternativa bindemedel är
  • att betong tar upp koldioxid
  • spännande byggprojekt med klimatförbättrad betong
  • visionen 2030 om klimatneutral betong

 

För mer info kontakta
Karin Gäbel, Hållbarhetschef Thomas Concrete Group AB,
010-450 52 01 | karin.gabel@thomasconcretegroup.com

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com