Sommarjobbare på Thomas Concrete Group

Lars Jacobson, ekonomiassistent

2016-08-25

Mitt namn är Lars Jacobson, 21. Jag påbörjar i höst mitt tredje läsår på Väg&Vatten Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola samt mina kandidatkurser på Handelshögskolan i Göteborg. Sommaren 2016 fick jag en möjlighet att arbeta på Thomas Betongs huvudkontor på Södra Vägen i Göteborg som ekonomiassistent.

Viktoria Westerberg, marknad och kommunikation

2016-08-23

Jag heter Viktoria Westerberg, är 25 år, och pluggar mitt fjärde år på Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola. Under sommaren 2016 har jag fått möjlighet att jobba på Thomas Concrete Groups huvudkontor i Göteborg som marknadskommunikationsassistent.