Välkommen till Thomas Cement

Thomas Cement AB är en handels- och distributionsbolag som ingår i Thomas Concrete Group koncernen. Vårt huvudsakliga verksamhetsmål är att säkra och utveckla koncernens långsiktiga tillgång av råmaterial.

 

Produkter

För tillfället förvarar vi slagg i Landskrona och Uddevalla varifrån distributionen också sker. Mald granulerad masugnsslagg (GGBS) extraheras från slagg, en restprodukt från stålproduktion.


Användningen av Slagg Bremen som mineraladditiv/bindemedel möjliggör för en reduktion av mängden Portland Cement i betongen, vilket i sin tur har stor inverkan på koldioxidutsläppen då mindre energi går åt vid framtagning av slagg än Portland Cement.


Slagg har även en inverkan på betongens egenskaper, såsom förbättrad reologi, pumpbarhet, möjlighet till bearbetning samt att det reducerar mängden vatten som behövs i betongens tillverkningsprocess. Det minskar även värmeutvecklingen och därigenom risken för termisk sprickbildning i massiva strukturer.


Betong som innehåller slagg har även visat sig mer hållbar gällande motståndskraft mot olika kemiska reaktioner, samtidigt som betong innehållande slagg blir lättare och får en etitiskt ljus yta och minskad kalkutfällning.          

 

Kontakt

Hans Karlander
VD, Thomas Cement AB
Tel: +46 104 50 50 55
hans.karlander@thomasconcrete.group 

 

Karl Björkeborn
General Manager, Thomas Cement AB
Tel: +46 104 50 50 74
karl.bjorkeborn@thomasconcrete.group

 

Marcus Ådén
Platschef, Thomas Cement AB
Tel: +46 104 50 50 93
marcus.aden@thomasconcrete.group

 

Våra verksamhet

 

Thomas Cement 181210 hr