Cement & andra bindemedel

19acb0df 2df9 4e5c 9c1c b1ee33ecee17

Det mest använda bindemedlet inom betongtillverkning är Portlandcement. Men det finns också alternativa bindemedel som används i kombination med cement, vanligast GGBS (Ground Granulated Blast Furnace Slag., extraherade från stålproduktion) och flyg aska från koleldade kraftverk. Dotterbolaget Thomas Cement har via cementterminaler i Sverige importerat och sålt, internt och externt, alla dessa typer av bindemedel.

 

Vi lagrar idag GGBS i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund, varifrån det även distribueras.

 

Användningen av GGBS som bindemedel möjliggör en minskning av mängden Portlandcement i betongen, vilket resulterar i en reduktion av koldioxidutsläpp och energi som används vid produktion av betong.

 

GGBS påverkar också betongens egenskaper, såsom förbättrad reologi, pumpbarhet, arbetbarhet och minskar mängden vatten som behövs i betongproduktionsprocessen. Det minskar också värmegenereringen och därmed risken för termisk sprickbildning i massiva strukturer.

 

Betong som innehåller GGBS har också visat sig vara mer hållbar när det gäller resistens mot olika kemiska reaktioner, är lättare och har en etiskt ljus yta och minskad kalkutfällning.

 

För att läsa mer om vårt specifika produkterbjudande, var god besök Thomas Cement.