Digitalisering


På Thomas Concrete Group är vi övertygade om att digitaliseringen av byggbranschen kommer att vara avgörande för att hitta effektivare arbetssätt. Bättre transparens och realtidsdata kommer att hjälpa oss att göra mer hållbara val i framtiden. Därför investerar vi i affärsutvecklingsprojekt och söker aktivt nya möjligheter för våra digitala plattformar.

 

CORE & BASE

Under 2019 började vi i Europa att implementera ett nytt affärssystem kallat CORE (BASE för vår Prefab verksamhet) och vi skapade även en digital plattform för samarbete med kunder och andra affärspartners. I oktober 2020 slutförde vi implementeringsprocessen. CORE och BASE kommer att göra det möjligt för oss att få en effektivare produktion med bättre överblick och kontroll över processer, betongrecept, ekonomin i våra dotterbolag, samt råvaru- och vattenanvändning. Det kommer också att hjälpa oss att ytterligare optimera produktion och transport.

 

Min Betong®

Under 2017 lanserade vi den första versionen av vår kundportal och mobilapplikation Min Betong®. Sedan dess har flera uppgraderingar släppts och applikationen kommer även fortsättningsvis att vara vår plattform för att tillhandahålla förbättrade digitala tjänster. Min Betong® underlättar och effektiviserar order- och leveranshantering, erbjuder realtidsspårning och push-notiser för leveranser och ger våra kunder möjlighet att ladda ner digitala följesedlar. Vi håller för närvarande på att eliminera vår användning av fysiska följesedlar för att minimera vår pappersanvändning och spara våra kunders tid. Med hjälp av Min Betong® kan kunderna bättre planera och samordna sitt arbete på byggarbetsplatsen, vilket optimerar betongtransport- och gjutningstiden.

 

Övervaka mognad med sensorer  arrow red

I takt med att vår digitaliseringsresas fortsätter, kommer vi kunna erbjuda fler digitala tjänster till våra kunder. Hösten 2020 inledde vi pilotfasen av en ny tjänst som gör det möjligt för våra kunder att i realtid övervaka hur betongens hållfasthet utvecklas. Djupgående information om härdningsframstegen kommer att skickas direkt till Min Betong®-portalen för våra kunder att se, och en härdningsrapport kommer att finnas tillgänglig för nedladdning för varje mätning. Detta gör det möjligt för våra kunder att bättre planera sitt byggarbete, spara tid, pengar och minska sitt avfall. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla tjänster som dessa för att ge våra kunder mer kunskap. 

 

Thomas Concrete Group & Microsoft arrow red

Jämfört med många andra branscher ligger byggbranschen generellt efter när det gäller digitalisering. På Thomas Concrete Group siktar vi dock på att ligga i framkant i branschens digitaliseringsresa. Med hjälp av Microsoft har vi tagit enorma steg för att utveckla digitala tjänster som hjälper våra kunder. Microsoft har i sin tur valt Thomas Concrete Group som en förebild för andra företag att lära sig av. I och med att samarbetet fortsätter får vi ännu mer stöd för att få ut nya digitala tjänster på marknaden. Läs mer  HÄR