Om betong

Betong... Låt oss börja med ett grundläggande konstaterande. Det är sannolikt att du befinner dig bara några meter från någon from av betong. Hur kan vi veta detta? Helt enkelt på grund av att betong är världens mest använda byggnadsmaterial – och detta av goda skäl.

En av de första civilisationerna att anamma ett utbrett användande av betong var Romarna. Coliseum i Rom byggdes till stora delar med betong och Pantheons betongkupol är fortfarande världens största oarmerade betongkupol. Romarnas användning av betong befriade dåtidens byggnadsprojekt från stenens och teglets begränsningar vilket möjliggjorde för dåtiden revolutionerande konstruktioner, både vad gällde komplexitet och storlek. Men efter Romarrikets undergång så föll betongbyggnadstekniken i glömska och det var först i mitten av 1700-talet som tekniken återutvecklades och där engelsmännen och fransmännen var ledande i denna utveckling.

Betong är med mycket stor marginal världens mest mångsidiga och mest använda byggnadsmaterial, ofattbara 10 km3 (eller 24 miljarder ton) används årligen! Men det finns många skäl till denna popularitet. Betong kan skräddarsys för att tillgodose ett brett spektra av tekniska krav. Betong är beprövat, inte dyrt och hållfast. Det är också brandbeständigt, ljudisolerande och motstår vatten och tuffa miljöer. Den färska betongen är mjuk och formbar medans den hårdnade är hållfast och beständig. Betong kommer fortsatt att spela en avgörande roll i utvecklingen av samhällets framtida byggnadsverk och infrastruktur.

 

Betong är ett kompositmaterial som består av ballast (sand, krossat berg eller sten) och ett bindemedel bestående av Portlandcement och vatten. Dessa delmaterial finns tillgängligt lokalt i nästan obegränsad mängd. Men ursprungliga material kan ersättas av ballast från återvunna material och biprodukter från andra industrier, t.ex. flygaska och slagg, kan användas för att ersätta Portlandcement.

Specialbetonger kan definieras som de betonger som har egenskaper utöver det som vanlig betong har. Det finns dussintals specialbetonger, så som arkitektonisk betong för ett visuellt uttryck, fiberbetong, självkompakterande betong, höghållfast betong, och många mer.

 

Betong används i många olika tillämpningarna och industrier. Allt från bostäder och infrastruktur till jordbruk, arkitektoniska byggnadsverk, och för våra energiproducerande anläggningar. Betong är mångsidigt och användbart och en grundläggande del i samhällsbyggandet. 

Att arbeta med betong är vanligtvis ofarligt men som med alla byggnadsmaterial ska det hanteras försiktigt och med respekt. Det är viktigt att det vid arbete med betong säkerställs att all erforderlig säkerhetsutrustning används (handskar, skyddsglasögon, mm.) och att lämplig redskap används. Utöver detta är det viktigt att den nyligen gjutna betongen skyddas och härdas för att undvika de negativa effekter som kan uppstå på grund av tidig fuktavgång, nedkylning, eller regn orsakad av omgivande klimat. För att betongen ska erhålla de egenskaper som eftersträvas så måste den tas omhand med omsorg. Ha alltid i åtanke att betong är en specialiserad produkt och att hantera den säkert och riktigt fordrar erfarenhet.