Produkter för särskilda ändamål

Vissa användningsområden kräver betong med särskilda egenskaper. Det kan t.ex. handla om höghållfast betong för höghus, betong för förbättrad arbetsmiljö eller dekorativa lösningar. Vi erbjuder ett brett utbud av sådana produkter och lösningar för dina projekt, samt ett antal kompletterande produkter såsom lösningar för avjämning och ytbehandling samt betong med låg densitet.

 

Fabriksbetong:

 • Högpresterande:
  • Sprutbetong
  • Krympreducerad betong
  • Dränbetong
  • Tungbetong
  • Fogbruk produkter
  • Lättbetong (EPS) densitet mellan 500–1200
  • Glidformsbetong
  • Vältbetong
  • Frysprovad betong
  • Undervattensbetong

 

 • Lätt hantering, bättre arbetsmiljö:
  • Självkompakterade betongprodukter
  • Fiberbetong
  • Golvbetong

 

 • Dekorativt:
  • Färgpigmenterad betong
  • Markbetong för mönstring
  • Väggbetong

 

 • Andra produkter:
  • Skumbetong