Standardprodukter

Vi erbjuder olika typer av fabriksbetong. Betongen uppfyller standardkrav, baserat på nationella standarderna. Varje betong produceras enligt en specifikation från kunden gällande VCT, exponeringsklasser, hållfasthet, konsistens, temperatur och max kornstorlek.

 

Exempel på fabriksbetong:

  • Betong med garanterad lufthalt
  • Betong med krav på VCT
  • Betong med krav på hållfasthet