PREFABRICERAD BETONG

Vi på Thomas Betong startade vår Prefab-verksamhet 1990. Idag är vi en helhetsleverantör av prefabricerade betongelement. Hos oss hittar du allt från plattbärlag, skalväggar, balkonger och bullerskydd till massiva bjälklag, hel- och halvsandwichväggar samt sockelelement, pelare, balkar och trappor. Merparten av lösningarna är även klimatförbättrade i nivå 2 till 4, enligt Svensk Betongs vägledning.

Våra fabriker finns i Lane-Ryr utanför Uddevalla, Heby norr om Stockholm samt Sollebrunn ett par mil från Göteborg. Vi har även en armeringsfabrik i Lane-Ryr, som förser prefabverksamheten med armering.

På Thomas Betong har vi även lång erfarenhet av att erbjuda våra kunder stomme med montage. Det innebär att du får ett färdigt koncept där vi ansvarar för tillverkningsritningar, produktion och montering av till exempel massiva bjälklag, massivväggar, sandwichväggar och ytterväggar.

Fasader

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Trappor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Plattbärlag

Det är ett effektivt system för att förkorta byggtiden. Plattbärlagen formgjuts och ger släta ytor som är färdiga för spackling och målning. De monteras och kompletteras sedan med armering och installationer innan pågjutning för bjälklag görs.

Används ofta tillsammans med skalvägg, vilket ger fördelen med en monolitisk gjutning och får samma goda egenskaper som en platsgjuten stomme. Vi tillverkar både förspända och slakarmerade plattbärlag.

PRODUKTER:

Fasadytor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gröna håldäck

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to top