Plattbärlag Thomagrön

Våra klimatförbättrade Plattbärlag Thomagrön har utvecklats för förbättrad miljöprofil genom användning av återvunnen betongballast som råvara vid tillverkningen. Används i flerbostadshus, kontorsbyggnader, sjukhus, garage mm.

Fördelar med Plattbärlag Thomagrön

  • Effektivt system och snabbt montage.
  • Undersidan är färdig för spackling och målning.
  • 20 till 40 % lägre CO2-avtryck (nivå 2 till 4 enligt Svensk Betongs vägledning).

Plattbärlag med lägre klimatpåverkan

Plattbärlag Thomagrön ger en lägre klimatpåverkan för ditt projekt. Plattbärlaget används som en kvarsittande form för att stommen ska kunna uppföras på ett enkelt och rationellt sätt. 

Plattbärlaget gjuts med standardbredden 2,4 m och innehåller den huvudsakliga fältarmeringen. Standardstegen i plattbärlaget anpassas i höjd så att armeringen i pågjutningen kan läggas med stegen som montagestöd.

Undersidan är slät och färdig för spackling och målning.

CONTACT

Scroll to top