Pumpseminarium i Stockholm

2017-01-16

I torsdags infann sig det årliga Pumpseminariumet. Seminariet tar upp aktuella frågor om Betonglogistik/Pumpning där personer från olika företag och med olika kunskap och erarenhet, håller i föreläsningar.

På plats var bland annat var Malin Löfsjögård som pratade om Svensk Betong och vad de gör för att hjälpa sina medlemsföretag. Magnus Mårtensson, transportchef på Thomas Betong, pratade om en tillgänglig webbutbildning som handlar om hur man kör betong på ett säkert sätt. ID06 berättade om de nya tekniklösningar som har kommit, bland annat en lösning som gör att man kan samla alla sina relevanta utbildningar på sitt ID06-kort. Vidare fokuserade flera av föreläsningarna på hur vi tillsammans kan arbeta för att uppnå en skadefri och säker arbetsplats. Det var en mycket inspirerande och lärorik dag som tydligt visade den ständiga utveckling som branschen är i, både gällande teknik och säkerhet.

På fredag morgon fick jag även vara med vid mottagandet av en ny pump - en M56:a. Den nya pumpen är miljöklassad enligt Euro VI, som är den högsta miiljöklassningen för tunga fordon. Pumpen kommer att bidra till effektivare gjutningar, men också till en säkrare arbetsplats för våra pumpmaskinister och våra kunder.

Summa sumarum - två grymma dagar, som alltid med Pumpgänget!

Pumpseminarium
Pump56a