Stororder till Västlänken etapp Korsvägen,
med klimatförbättrad betong

 

Thomas Betong AB har ingått avtal med West Link Contractors om att leverera all betong, samt rådgivnings-, support- och pumptjänster till Västlänkens deletapp Korsvägen. Avtalet omfattar leveranser om totalt 220 000 m3. För att nå målet om en minskad klimatpåverkan inom projektet med minst 25 procent används klimatförbättrad betong.

 

Stororder till Västlänken etapp Korsvägen Thomas Betong 201007 final 3

 Det nya avtalet med West Link Contractors gäller den totala volymen fabriksbetong för etappen, cirka
220 000 m3, varav cirka 70 procent utgör konstruktionsbetong och resterande del sprutbetong. I avtalet ingår även teknisk rådgivning, framtagning av skräddarsydda produkter, teknisk support samt pumptjänster. Thomas Betong levererar sedan tidigare till Västlänkens deletapp Centralen i Göteborg.

 

Bakom Handelsbolaget West Link Contractors står NCC och det tyska byggbolaget
Wayss & Freytag. De båda bolagen är upphandlade av Trafikverket för att utföra Västlänkens deletapp Korsvägen. Thomas Betong har levererat betong sedan arbetet med etappen inleddes för cirka två år sedan.
– Vi har en lång historik av täta samarbeten med NCC. Nu ser vi fram emot att leverera skräddarsydda produkter och bidra med vår expertis under resterande del av projektet, säger Joakim Bjelkstam, Affärsområdeschef Betong på Thomas Betong.

 

Bidrar till minskad klimatpåverkan
NCC har som mål att reducera byggprojektets klimatpåverkan med minst 25 procent jämfört med utgångsläget. Thomas Betong kommer att leverera flera olika typer av klimatförbättrad betong till projektet, speciellt framtagna för projektets förutsättningar, bland annat Thomagrön med upp till 50 % lägre klimatpåverkan jämfört med traditionell betong.

 

– Vi har erbjudit våra kunder klimatförbättrad betong sedan 2012. I ett projekt som ska underlätta kollektivt resande och därmed minskad klimatpåverkan känns det extra bra, och på ett sätt självklart, att även själva konstruktionens klimatavtryck blir så lågt som möjligt, säger Joakim Bjelkstam.

 

Västlänkens etapp fem, Korsvägen
Området där arbetet utförs är cirka 3 000 meter långt med början i norr under Landala och med slut i söder i Almedal. Entreprenaden för etappen består av mark- och anläggningsarbeten för en underjordisk station med uppgångar och installationer samt tågtunnel. Den underjordiska stationen ligger cirka 25 meter under marken där stationen får tre entréer som nås via mellanplan.

 

– Det finns flera utmaningar i projektet, det rör sig trots allt om en liten yta under jord i centrala Göteborg med både tunnlar och station. Vi har en väldigt kompetent arbetsgrupp som kan hantera både berg och lera och dessutom duktiga leverantörer, exempelvis Thomas Betong, som är experter inom sina områden, säger Per Kinell, projektchef hos West Link Contractors/NCC.

 

För ytterligare information:
Carina Edblad, vd Thomas Betong
0104 50 50 00
carina.edblad@thomasbetong.se

 

Om Thomas Betong AB
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 34 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Antal anställda är 380, omsättning 1,7 miljard SEK (2019). Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.