Latest articles

2021-04-28

Unikt lab hjälper kunder över världen

2021-04-27

Thomas Concrete Groups centrum för forskning: C-lab® i Göteborg

2021-04-16

Betongen är den stora klimatfrågan för byggbranschen

2020-10-07

“En lång historik av täta samarbeten”

2019-10-04

Klimatförbättrad betong till Västlänken

2018-10-01

CO2 uptake in cementcontaining products

2018-03-14

REDUCERAT KOLDIOXIDUTSLÄPP från betongbroar genom dagens tillgängliga teknik

2017-07-01

CemWeek - interview with Hans Karlander

2016-10-03

Characterisation of bending cracks in R/FRC using image analysis

2016-05-16

CarbonCure equips Thomas Concrete to replace cement with recycled CO2

2016-05-13

Thomas Betong featured in Volvo Magazine