Certifierings- och bedömningssystem

I byggbranschen görs många val av produkter, byggsystem, byggprocesser alla med olika påverkan på de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomi, social och ekologiska.

 

Byggherrar och fastighetsägare kan, ska och ställer ofta andra och högre krav som kompletterar det styrande regelverket.

 

Det kan tex vara på:

  • miljöpåverkan,
  • högre krav på livslängd,
  • brand,
  • buller.

 

För att hantera många av dessa har olika certifieringssystem för byggnadsverk tagits fram.

 

Certifieringssystem för byggnadsverk

Med hjälp av certifieringar sker en kvalitetsgranskning av vilka krav som uppnåtts. Systemen utvecklas och uppdateras relativt ofta och antalet certifierade byggnader och anläggningar växer kraftigt.

 

De vanligaste certifieringarna är:

 

Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM, LEED och CEEQUAL förvaltas i Sverige av Sweden Green Building Council.

Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen.

 

Betongbyggnader har möjlighet att nå högsta betyg i certifieringssystemen. Betongföreningen har tagit fram vägledningar med beskrivningar av betongens egenskaper kopplade till kraven i certifieringssystemen. Vägledningarna är tillgängliga på Betongföreningens hemsida.

 

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt.

 

Bedömningssystem för byggprodukter

Det finns också bedömningssystem för byggprodukter. De ställer alla krav på kemiskt innehåll och är baserad på EU:s kemikalielagstiftning (REACH och CLP). Många av systemen ställer också krav på andra hållbarhetsaspekter.

 

De vanligaste systemen är:

  • BASTA med fokus är begränsat till det kemiska innehållet
  • Byggvarubedömningen beaktar kemiskt innehåll men också produktions skedet, transporter, bruk skedet och återvinning och beaktar bland annat utsläpp, energiåtgång och återvinning.
  • SundaHus är ursprungligen framtagen för fastighetsägare och fokus är produkter som används vid fastighetsförvaltning

 

 

open position

 

Thomas Betongs produkter finns registrerade i Basta vilket innebär att de uppfyller kriterierna för giftfrihet som är grundförutsättning för ett hållbart byggande.

 

Vi har även ett aktivt arbete med att minska våra produkters miljöpåverkan och information om våra produkters påverkan finns i Byggvarudeklarationerna. Produkterna är bedömda som Rekommenderade i Byggvarubedömningen.