C-lab

C-lab® är Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning. C-lab® grundades 1992 och 1994 blev det ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorie. Verksamheten består av tre arbetsområden som innefattar bland annat: material- och laboratorieprovning; teknisk konsultation och skadeutredningar; samt forskning och utveckling.

 

Teknisk konsultation

Potentialen med modern betongteknik är betydande och C-lab kan ge specialistrådgivning i designstadiet som kan optimera och förebygga många problem som uppstår under byggstadiet. Vi kan ge råd om alla aspekter av betongprestanda, baserat på den senaste utvecklingen inom teknik och specifikationer kan förberedas eller befintliga ses över, för att optimera både hållbarhet och konstruktionsförmåga.

 

C lab 2C-lab erbjuder:

  • Konsulttjänster och testning av både färsk och härdad betong.
  • Skadeutredningar.
  • Bedömning av befintliga strukturer.
  • Utbildning inom betongområdet.

 

 

Laboratorieprovning

Our laboratory has been accredited by SWEDAC, since 1994, for several methods for testing of concrete, aggregates and binders. All test equipment undergoes regular control and calibration to ensure the validity of test results.

Vårt laboratorium har sedan 1994 varit ackrediterat av SWEDAC för flera metoder för testning av betong, aggregat och bindemedel. All provningsutrustning genomgår regelbunden kontroll och kalibrering för att säkerställa provningsresultatens giltighet.

 

C lab 1C-lab erbjuder:

  • Laboratorietester för färsk och härdad betong, aggregat och bindemedel.
  • Fälttester och provtagning, med egen utrustning, samt transport till laboratoriet för vidare analys.