Examensarbete

Thomas Concrete Group erbjuder möjlighet till examensarbete för studerande. Ett mycket bra tillfälle att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktisk handling och en god inblick i vår verksamhet. Vi på Thomas Concrete Group får ett tillfälle att lära känna dig och ditt examensarbete bidrar till vår fortsatta utveckling. En utvecklande insats för oss båda! Tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi varje år ett flertal examensarbeten med olika inriktningar och handledare. Vi har den stora förmånen att ha ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Thomas Concrete Group’s R&D Manager Ingemar Löfgren har varit handledare till många intressanta examensarbeten.

Aktuella examensarbeten:

Effect of carbonation on futuristic calcined clay blended binders

Master thesis proposal_Biomimicking antifreeze concrete

Master thesis proposal_CO2 mineralization

Modelling Restraint Cracking

TCG Alternativ SCMs durability

TCG Alternativ SCMs pozzolanic reaction

TCG Basalt fiber durability

TCG Desiccation and moisture transport

TCG Monitoring concrete hardening with ultrasound

Visa samtilga examensarbeten för R&D här arrow red 

Har du själv ett uppslag till examensarbete så är du varmt välkommen att höra av dig och presentera förslaget.