Miljöpolicy

 

Thomas Concrete Group har en vision att minska sin långsiktiga miljöpåverkan inom alla sina verksamhetsområden, lokala som globala. 

 

Vi har en konstant strävan att utveckla och bidra till ett hållbart samhälle. 

 

Som koncern är det vår uppgift att involvera och optimera alla interna processer för att uppnå bästa resultat. 

 

Genom tydliga mål, hög pålitlighet, gemensam utveckling och bra kommunikation vill vi vara våra kunders förstahandsval inom betongtillverkning.

 

Vi gör ett aktivt ställningstagande för att bevara en bra miljö för kommande generationer.

 

Tillstånd, föreskrifter och branschkrav ska alltid vara miniminivån för vår miljöprestanda.