Team Thomas Hållbarhetsredovisningar

 

Ett år innan lagen infördes i Sverige om Hållbarhetsredovisning publicerade Thomas Concrete Group sin första rapport. Sedan dess har företaget fortsatt att aktivt jobba med att bli bättre och tydligt redovisa hur företaget arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Nedan finner du alla Team Thomas Hållbarhetsredovsningar sedan 2016. Trevlig läsning!

 

 noun quotation 1568876 blue Inom Team Thomas har vi som ambition att hjälpa våra kunder att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Därför lägger vi alltid ord och symbolhandlingar åt sidan och fokuserar på att uppnå hållbarhet på riktigt. Vår Hållbarhetsredovsining visar hur vi mäter, följer upp och tar ansvar för vår verksamhet samt vilka områden vi prioriterar för att bäst bidra till samhällets utveckling.”

 

Karin Gabel Hallbarhetschef Thomas Concrete GroupKarin Gäbel, Hållbarhetschef
Thomas Concrete Group
karin.gabel@thomasconcretegroup.com
Telefon: +46 10 450 52 01

 

 

Team Thomas Hållbarhetsredovisningar  pdf
2022

Team Thomas Sustainability Report 2022 Thomas arrow Light green

Team Thomas Hållbarhetsredovisning 2022  Thomas arrow Light green

2021

Team Thomas Hållbarhetsredovisning 2021 Thomas arrow Light green
Team Thomas Sustainability Report 2021  Thomas arrow Light green

2020

Team Thomas Hållbarhetsredovisning 2020 Thomas arrow Light green

Team Thomas Sustainability Report 2020 Thomas arrow Light green

2019   

Team Thomas  Sustainability Report 2019  Thomas arrow Light green 

2018

Team Thomas  Sustainability Report 2018 Thomas arrow Light green

2017

Team Thomas  Sustainability Report 2017 Thomas arrow Light green

2016

Team Thomas Hållbarhetsredovisning 2016 Thomas arrow Light green

Team Thomas  Sustainability Report 2016 Thomas arrow Light green