Ballast

vierhusen

Tyskland

Thomas Sand und Kies erbjuder ballast från två effektiva sand- och grusanläggningar med långsiktiga säkrade råvarufyndigheter och områden. Vårt bearbetade material används i fabriksbetong, prefabricerad betong- och asfaltindustri, samt inom järnvägs-, deponi- och vägbyggen. Därtill trädgårdsarbete och landskapsarkitektur.  

I grustäkten i Vierhusen, en stadsdel i Belau kommun i distriktet Plön, tvättas och klassificeras upp till 450 ton rå grus per timme. Reserverna inom ramen för det nuvarande tillstånd är över 10 miljoner ton, med möjligheter till utvidgning. Materialet levereras inte bara till vår egen betongfabrik utan är även en viktig leverantör till hela regionen.

I Kobrow/Sternberg, i Ludwigslust-Parchim-distriktet, bearbetas upp till 350 ton rå grus per timme. Med vår egen krossanläggning producerar vi även grus för asfaltsindustrin och vägbyggen.

För att läsa mer om vårt specifika produkterbjudande, besök Thomas Sand und Kies®.

 

Sverige

Thomas Betongs svenska verksamhet har i dagsläget inga egna stenbrott eller grustäkter och därför ingen produktion. Men Thomas Cement har förvärvat Stockholms Bulkhamn och importerar sand via denna terminal. För 2021 har det varit en uppstart med begränsade volymer på 25 000 ton som förväntas öka 2022.


USA

Thomas Concrete Sand Plant producerar C-33-sand (natursand) för fabrikerna för fabriksbetong i Charlotte-divisionen (North Carolina). Sandfabriken producerar 150 000 amerikanska ton (135 000 ton) per år, vilket motsvarar ungefär 85 % av Charlotte-divisionens behov av natursand.  Verksamheten är belägen nära Pageland, South Carolina. Den har varit i drift sedan 2009.