PRESSMEDDELANDE

Familjen Thomas Forskningsstiftelse:

Stipendium till exjobb om hållbart betongbyggande

 Göteborg, 14 april 2023

 

Två studenter vid Chalmers Tekniska Högskola har tilldelats stipendium för sitt examensarbete om hållbart byggande med betong. Det är Familjen Thomas Forskningsstiftelse, som premierat de nyexaminerade civilingenjörerna William Mjörnestål och Benjamin Pettersson med ett stipendium på 50 000 kronor.

Vid design av betongbroar finns ett behov av enkla och effektiva riktlinjer och verktyg för hur man kan uppnå kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar. I examensarbetet har studenterna sammanställt allmänna riktlinjer och använt generiska algoritmer, för att optimera kabelplaceringen i efterspända betongbroar, där målet har varit att minimera kostnad och miljöpåverkan. När broar designade efter föreslagna riktlinjer jämfördes med konventionella lösningar såg man att riktlinjerna bidrog till betydande kostnadsförbättringar och minskningar av den global uppvärmningspotentialen (GWP). I genomsnitt minskade kostnaden med nästan sju procent och GWP med fem procent, bara genom att optimera kabelplaceringen.

För sitt examensarbete premierades de två studenterna med ett stipendium på 50 000 kronor, som delades ut under en ceremoni i Göteborg i slutet av mars. Bakom stipendiet står Familjen Thomas Forskningsstiftelse, som har till syfte att stötta och premiera vetenskaplig forskning och utbildning som bidrar till att utveckla ett hållbart byggande i betong. Stiftelsen är grundad av familjen Thomas, som äger den svenska betongkoncernen Thomas Concrete Group AB med verksamheter i USA, Tyskland, Polen, Norge och Sverige.

Det går redan nu att ansöka om 2023 års stipendium, som delas ut till examensarbeten gjorda under perioden 1 september 2022 till 31 augusti 2023. Nominering görs av studenternas examinator senast 1 december 2023.

20230321 familjen thomas forskningsstiftelse

Bild:
Nyexaminerade civilingenjörerna Benjamin Pettersson och William Mjörnestål fick ta emot stipendium av Familjen Thomas Forskningsstiftelse. Till vänster Finn Johnsson, styrelseordförande i Familjen Thomas Forskningsstiftelse och till höger Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group (foto: Thomas Concrete Group).

För mer information:
Hans Karlander, VD Thomas Concrete Group AB
Tel: +46 104 50 50 00
hans.karlander@thomasconcretegroup.com

Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2 400 anställda, producerade 5,9 miljoner m3 betong och omsatte drygt 10,5 miljarder SEK under 2022. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com