Möter samhällets behov av ökat bostadsbyggande

Thomas Betong investerar i ny fabrik i Heby utanför Uppsala

 

Ökat hållbart byggande i Sverige innebär att efterfrågan på betongstommar stiger. Detta gäller särskilt i Stockholm-, Uppsala- och Mälarregionen där den politiska ambitionen är att snabbt accelerera bostadsbyggandet. För att möta marknadens behov investerar Thomas Betong nu 80 MSEK i en helt ny fabrik i Heby utanför Uppsala för produktion av prefabricerade skalväggar och plattbärlag. Efter sommaren 2017 sker de första leveranserna från den nya fabriken.


Tidigare i år lanserade Thomas Betong ett unikt system med innovativa produkter för platsgjutna stommar som innebär väsentligt minskat CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Thomas MiljöstommeTM är en produktfamilj som baseras på att prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger levereras direkt till byggplatsen och kompletteras med tre olika produkter av fabriksbetong. Denna rationella och snabba byggmetod sänker CO2-avtrycket med upp till 30 procent och kortar dessutom byggtiden jämfört med konventionellt byggda stommar.


Thomas MiljöstommeTM passar för såväl bostads- som kontorshus och baseras på den platsgjutna teknikens koncept med dokumenterade egenskaper under husets hela livslängd.
Thomas Concrete Group har under de två senaste åren framför allt investerat i ett flertal nya betongfabriker i USA. Under våren stärkte bolaget också sin position i Mälardalen och Göteborgsregionen genom förvärv av ett antal fabriker.


”Vi är ett svenskägt familjeföretag och det är naturligt för oss att nu bygga vidare på vår svenska verksamhet. Koncernens ambition är att vara bäst i branschen. Strategin är fokuserad på tillväxt samt att öka vårt kundfokus. Vår växande hemmamarknad är mycket viktig”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef i Thomas Concrete Group AB.


”Denna investering är ett viktigt steg i vårt arbete med att bredda vårt kunderbjudande. Vår nya fabrik i Heby harmonierar med samhällets höga ambition om ett ökat hållbart bostadsbyggande”, säger Carina Edblad, VD Thomas Betong AB.


För ytterligare information kontakta:

Hans Karlander, VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB
hans.karlander@thomasconcretegroup.com
Telefon: 010-450 50 00

Carina Edblad, VD Thomas Betong AB
carina.edblad@thomasbetong.se
Telefon: 010-450 50 00