Thomas Concrete Group i paneldebatt

Seminarium om hållbarhet med Nordea

 

 

12 juli 2021

 

– Den första som ställde krav på oss när det gäller hållbarhet var vi själva.
– Det är anledningen till att vi redan 2012 lanserade en klimatförbättrad betong som vi varit ensamma om i Sverige fram till nu.
Det var ett av svaren Hans Karlander, VD Tomas Concrete Group, gav till Poya Motai, hållbarhetsexpert på Nordea, under en paneldebatt om hållbarhet, som hölls i samband med Marstrands Match Cup i början av juli.


Nordea är numera huvudpartner till den stora seglingsveckan Match Cup på Marstrand. Med anledning av det har man i år arrangerat flera olika seminarier. Ett självklart tema var hållbarhet.
– De sex senaste månaderna har vi märkt ett stort förändrat fokus hos våra kunder och investerare, förklarade Nordeas hållbarhetsexpert Poya Motai, som inledde med en kort föreläsning.

 

Thomas Concrete Group Nordea Paneldebatt

f.v. Hans Karlander, Thomas Concrete Group, Henrik Forberg Schoultz, VD Ernström & Co AB och Ljot Strömseng, VD Norconsult AB, Poya Motai, Nordea


Omställningsplan
Här förklarade Poya att alla företag kommer att bli granskade på ett helt annat sätt framöver.
– Det innebär bland annat att de flesta företag kommer att behöva hållbarhetsexperter i styrelsen och att man tar fram en särskild ”Omställningsplan”.
Enligt Poya kommer denna plan att behöva inledas med ett nuläge, där företaget tar reda på och anger vilket klimatavtryck man gör idag.
Därefter ska den ha en tydlig målsättning och tidsplan innan företaget utförligt redogör för hur man ska göra för att genomföra planen.
– Sedan är det viktigt med löpande uppföljningar och transparens. I vissa fall kan det också vara rätt att ta in en tredje part som hjälper till med valideringen, menade Poya Motai.

 

Skillnad på betong och cement
Förutom Hans Karlander bestod panelen av Henrik Forberg Schoultz, VD Ernström & Co AB och Ljot Strömseng, VD Norconsult AB.
Hans Karlander fick bland annat förklara skillnaden på betong och cement och gjorde det genom en rolig liknelse.
– Det är som att jämföra en växellåda och en bil. Du kommer inte så långt med en växellåda.

 

Beställ klimatförbättrad betong!
Vidare fick det ca 50 personer stora auditoriet veta att 12-15% av betongens vikt består av cement samtidigt som 90-95 procent av betongens klimatavtryck görs pga cementen.
– Därför är det otroligt viktigt att fler fastighetsägare, konstruktörer, arkitekter och andra beställare av byggnadsmaterial lär sig att det finns en klimatförbättrad betong som innebär stor koldioxidreducering.
– Om en arkitekt eller annan person i förskrivande led i sin beställning skriver en enda mening om att det i detta projekt enbart ska användas klimatförbättrad betong kommer det att göra en enorm skillnad.
– Ett exempel är deletapp Centralstationen i Västlänken där vi tack vare den klimatförbättrade betongen kunnat minska CO2-utsläppen med 36 000 ton, berättade Hans.


Viss oro
På frågan om han kände oro för ökade krav i framtiden svarade Hans Karlander:
– Vi välkomnar nya och hårdare krav men samtidigt känner jag en viss oro för framtiden.
– Vi är beredda att dra ett stort lass men i slutändan är det våra kunder som avgör vad vi ska leverera. Om inte kunderna vill vara med blir det ett stort problem när finansiärer och myndigheter sätter krav på oss som producenter.

 

Utbildning viktigast i framtiden
På frågan vad är det viktigaste ni kommer att jobba med framöver för att skapa hållbarhet var Hans Karlander och Ljot Strömseng, VD Norconsult AB rörande överens om vad som gäller.
– Utbildning.
– Vi i konsultbranschen har tillsammans med bland andra Thomas Concrete Group drivit utvecklingen av förändrade krav, framförallt inom offentlig sektor. Att vi lyckats med det beror på utbildning och förnyad kunskap hos våra kunder, berättade Ljot Strömseng, VD Norconsult AB.
– I framtiden måste vi med största säkerhet utbilda vår personal ännu mer. De ska bli bättre pedagoger så att de kan förklara för våra kunder vad de behöver göra.
Hans Karlander hade till stora delar samma uppfattning.
– Vi måste bli bättre på att förklara för våra kunder så att de förstår fördelarna med våra klimatförbättrade produkter.
– Parallellt med detta måste vi fortsätta att utveckla våra produkter och bli ännu bättre. År 2030 ska vi ha en klimatneutral betong, men där är vi inte ännu.

 

Konkurrensfördel
I en av sammanfattningarna riktade sig Poya Motai till Hans Karlander och sa:
– Ni menar att ni bidrar till miljövänligare byggen än vad flera andra kan göra och det är en stor konkurrensfördel, som jag tycker att ni ska dra nytta av.

 

Om Thomas Concrete Group AB
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2050 anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i Sverige heter Thomas Betong AB. www.thomasconcretegroup.com