Thomas Concrete Group inviger ny fabrik för prefab produkter norr om Stockholm

Årlig produktion motsvarande   4 000 nya lägenheter


Thomas Concrete Groups helt nya fabrik i Heby norr om Stockholm, som invigdes förra veckan, kommer i tvåskift att producera prefabricerade skalväggar och plattbärlag i sådan volym att det motsvarar cirka 4 000 nyproducerade lägenheter per år. Bostadsbristen i Stockholm är fortfarande stor. ”Genom den nya fabriken i Heby möter vi marknadens behov och bidrar till att lösa bostadsbristen”, säger Hans Karlander, vd i Thomas Concrete Group.


Prefabricerade skalväggar och plattbärlag skräddarsys i Hebyfabriken för sitt ändamål redan i gjutningen. Produktionen sker enligt cirkulationsprincipen. Elinstallationer och rör läggs på plats inför gjutning av väggar, bjälklag och balkonger. Efter härdning i härdkammare levereras de prefabricerade elementen till byggplatsen. Där monteras de samman till en på platsen gjuten betongstomme. Byggmetoden är rationell och snabb. Byggtiden kortas jämfört med konventionella metoder. 


”För oss, som är ett svenskägt familjeföretag som verkar internationellt, är det naturligt att investera i Sverige. Vår växande hemmamarknad är mycket viktig. Koncernens strategi är fortsatt tillväxt med stort fokus på kundservice. Utöver att koncernen de senaste åren stärkt sin position i Stockholm och Göteborgsregionen har vi också investerat i ett flertal nya fabriker för fabriksbetong i bl.a. USA”, säger Hans Karlander, VD och Koncernchef i Thomas Concrete Group.

 

Förra året lanserade Thomas Betong ett unikt system, Thomas Miljöstomme®, för stommar med 30 % lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell stomme. Systemet baseras på prefabricerade skalväggar, plattbärlag och balkonger i kombination med fabriksbetong. Skalväggarna produceras nu i den nya fabriken i Heby.


Den nya fabriken i Heby innebär en investering om cirka 100 miljoner kronor och totalt kommer cirka 75 personer sysselsättas. En del av kapaciteten i den nya Hebyfabriken är redan kontrakterad av byggbolaget JM. Fabriken certifieras enligt Green Building, SGBC, vilket innebär att energiförbrukningen är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.


Med sin mycket långa livscykel bidrar betong till ett hållbart samhälle. Betong är ett oorganiskt material som varken brinner eller möglar. Med sina dokumenterade egenskaper är betong ett attraktivt byggmaterial och industriellt effektivt för ett hållbart byggande.

 

För ytterligare information kontakta:
Hans Karlander VD och Koncernchef Thomas Concrete Group AB 
hans.karlander@thomasconcretegroup.com
Telefon: 010-450 50 00


Om Thomas Concrete Group AB:
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativ betong för platsgjutet byggande. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, Sverige, av Martin Thomas och driver i dag verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 1650 anställda, producerade 4,3 miljoner m3 betong under 2016 och omsatte ca 5 miljarder SEK. ’Dotterbolaget i Sverige är Thomas Betong AB’’